dinsdag 18 januari 2022

Eindelijk weer naar school!

 

PEFO NEDERLAND – JANUARI 2022

Eindelijk weer naar school!Net als in Nederland worden de scholen in Oeganda deze maand weer geopend. Niet na een wat verlengde kerstvakantie, maar na een schoolsluiting van bijna 2 jaar! Dit is als gevolg van maatregelen tegen de coronapandemie. De langste schoolsluiting ter wereld, volgens cijfers van de Verenigde Naties. Helaas waren de meeste scholen in Oeganda niet in staat om virtueel onderwijs aan te bieden en hadden de meeste leerlingen niet de voorzieningen om dit te volgen.

De Oegandese jeugd heeft een enorme leerachterstand opgelopen, die waarschijnlijk grote gevolgen heeft in de toekomst. Veel kinderen zijn aan het werk gegaan. Het is zeer de vraag of bijvoorbeeld een 14-jarige terug zal keren naar de basisschool. Voelt hij / zij zich daar nog comfortabel en is hij /zij nog gemotiveerd? Bij laaggeletterdheid en het ontbreken van  een vakopleiding is het haast onmogelijk om de cirkel van armoede nog te kunnen doorbreken. Ook een grote toename van vroege huwelijken en tienerzwangerschappen is een gevolg van de langdurige schoolsluiting. 

De vraag is ook of de leerkrachten en docenten straks weer zullen terugkeren. Veel van hen doen nu ander werk, omdat ze vaak niet werden doorbetaald. Bovendien zijn ook de schoolgebouwen er zeer slecht uit gaan zien na zo’n lange tijd zonder onderhoud. 

Andere organisaties die werkzaam zijn in Oeganda spreken al van ‘een schoolsysteem dat een groot risico heeft om in te storten’. Al met al ligt er een enorme uitdaging voor het onderwijs in Oeganda te wachten…

PEFO heeft tijdens de langdurige schoolsluiting geprobeerd om wel iets van onderwijs te laten aanbieden. Zo is er homeschooling aangeboden op een aantal scholen waar veel kinderen zitten die gesponsord worden door PEFO. In het eerste jaar van de pandemie bezochten de leerkrachten de kinderen soms thuis. Inmiddels wordt er op school in kleine groepen van ongeveer tien leerlingen twee uur per dag leerstof uit het voorgaande schooljaar herhaald. Ook van de bibliotheek van PEFO werd de afgelopen tijd veel gebruik gemaakt. Er kwamen elke dag groepen kinderen naar de bibliotheek van PEFO om daar te lezen en te spelen. 

Alhoewel er op het gebied van onderwijs helaas weinig heeft kunnen gebeuren is PEFO op andere gebieden heel actief geweest. Er zijn weer meer huizen gebouwd voor oma’s en hun kleinkinderen. Veel van de grootouders hebben een handeltje of winkeltje kunnen starten. Ook is er voor hen een Rest Home gebouwd waar ze af en toe een paar nachten kunnen bijkomen van de zware taak die ze op zich hebben genomen; de zorg voor grote aantallen kleinkinderen. Het Rest Home dient tegelijk ook als inkomstenbron voor PEFO, want toeristen kunnen er ook verblijven. 

Verder is er een groot visserij-project gestart in Lake Victoria met steun van Rabobank Foundation. Het is de bedoeling dat dit ook een inkomstenbron wordt voor PEFO. Op dit moment levert het al veel werkgelegenheid op in een heel arme regio in Oost-Oeganda. In hetzelfde gebied is ook een eerste Oma-groep gestart, ze zijn heel enthousiast en vol goede moed!

Zodra onderwijs weer mogelijk is wil PEFO er graag weer tegenaan gaan voor de kinderen en jongeren! PEFO wil vooral de nadruk  gaan leggen op beroepsonderwijs (Vocational School). Zodat jongeren, ook de basisschool ‘dropouts’ in ieder geval een vak kunnen leren en aan de slag kunnen. PEFO wil meer verschillende trainingen aan gaan bieden en jongeren ook begeleiden in hun zoektocht naar werk of in het opstarten van een eigen onderneming. In de volgende nieuwsbrief zullen we daar meer over vertellen. U kunt wel alvast een bijdrage doen ten behoeve van dit nieuwe project.

Een korte beroepstraining van 3 maanden is er al voor €65,-.
 
Helpt u mee om om jongeren
een beroep te laten leren?

 
U kunt een gift overmaken naar NL71SNSB0967181127
t.n.v. Pefo Nederland, onder vermelding van Onderwijs.
  
Contact:
Stichting ter Ondersteuning van Pefo Uganda - PEFO Nederland
Rubicondreef 7
3561 JA Utrecht
pefonederland@gmail.com
www.pefoug.org
http://pefo-nl.blogspot.nl
Bankreknr. (IBAN) NL71SNSB0967181127
 

dinsdag 13 april 2021

Een jaar niet naar school...


PEFO NEDERLAND – APRIL 2021

Een jaar niet naar school...
Waarom onderwijs zo belangrijk is juist in deze pandemieEen jaar niet naar school, dat is in Uganda de realiteit voor zo’n 15 miljoen kinderen. Net als in Nederland werden de scholen in Uganda vrij snel na de uitbraak van Covid in begin 2020 gesloten. En pas nu, begin 2021 gaan er langzaamaan weer klassen open. 

De impact die deze lange schoolsluiting heeft op de kinderen in Uganda is enorm. In Nederland hoor je veel over leerachterstanden die kwetsbare kinderen oplopen en over psychische problemen bij jongeren. In Uganda zijn de kinderen op het platteland eigenlijk allemaal kwetsbaar. Niet naar school betekent voor hen sowieso een enorme leerachterstand omdat thuisonderwijs geen optie is zonder de beschikbare middelen als internet / tv / papieren materiaal. En veel erger nog, veel kinderen hebben afgelopen jaar doorgebracht op de suikerrietplantages of op het land om te werken als heel goedkope arbeidskracht…  Naast de toename van kinderarbeid is onder de jongeren het aantal tienerzwangerschappen en gevallen van (seksueel) geweld enorm toegenomen. Meisjes die niet naar school gaan, zijn extra kwetsbaar. 

Het blijkt nog maar eens hoe belangrijk onderwijs is; niet alleen voor de toekomst (waar we altijd op hameren) maar ook voor het heden, voor alledag. De school is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat kinderen in een veilige beschermde omgeving kunnen opgroeien, leren en spelen.
Om naar school te kunnen gaan is er wel schoolgeld nodig! Ook dat is sinds de pandemie een nog groter probleem. Het leven is duurder geworden omdat prijzen voor basisbehoeften enorm gestegen zijn. De reserves voor schoolgeld raken op.
Vandaar dat we een beroep doen op u:
 
Helpt u mee om de kinderen in Uganda naar school te laten gaan zodat ze (weer) kind kunnen zijn?

Een jaar schoolgeld voor een kind op de basisschool kost: €58,-
Voor een niet-overheidsschool is dat wat duurder (maar is de kwaliteit van onderwijs vaak wel beter): €92,- 
 
U kunt een gift overmaken naar NL71SNSB0967181127
t.n.v. Pefo Nederland, onder vermelding van Onderwijs.
  
Contact:
Stichting ter Ondersteuning van Pefo Uganda - PEFO Nederland
Rubicondreef 7
3561 JA Utrecht
pefonederland@gmail.com
www.pefoug.org
http://pefo-nl.blogspot.nl
Bankreknr. (IBAN) NL71SNSB0967181127
 

woensdag 7 oktober 2020


PEFO NEDERLAND – SEPTEMBER 2020

Geen honger dankzij Corona noodfonds!Dankzij de royale giften die zijn binnengekomen na de oproep voor het Corona Noodfonds in april, hebben de mensen voor wie PEFO werkt, nauwelijks honger hoeven te lijden.

Grootmoeder Lyaka Grace Ouma vertelt het volgende ‘vanwege de lockdown moest ik mijn handeltje in tweedehands kleren stopzetten. Net op de dag nadat we van een maaltijd per dag naar geen maaltijd per dag waren gegaan, en de 6 kinderen met lege magen wakker werden, kregen we van PEFO maismeel, bonen zout en zeep. Ik heb meteen een vuur aangemaakt en we hebben niet eens gewacht totdat het eten helemaal gaar was.‘

Aan 750 ouderen en 250 tienermoeders en hun (klein)kinderen zijn voedselpakketten uitgedeeld en hygiëne-artikelen. Ook zijn er medicijnen verstrekt aan de dichtstbijzijnde gezondheidscentra, speciaal voor deze kwetsbare mensen.

Helaas is Corona nog niet weg. De besmettingen nemen nog toe. Maar de lockdown is inmiddels opgeheven. Mensen hebben weer toegang tot hun akkertjes en de markten. Ze kunnen vooralsnog weer zelf voor hun voedsel en inkomen zorgen. De toekomst blijft echter onzeker.
 
U kunt nog steeds uw bijdrage
aan het noodfonds overmaken.

Voor €25,- is er genoeg eten voor een maand
voor een huishouden (oma en kleinkinderen).
 
U kunt een gift overmaken naar NL71SNSB0967181127
t.n.v. Pefo Nederland, onder vermelding van Noodfonds Corona.

  
Contact:
Stichting ter Ondersteuning van Pefo Uganda - PEFO Nederland
Rubicondreef 7
3561 JA Utrecht
pefonederland@gmail.com
www.pefoug.org
http://pefo-nl.blogspot.nl
Bankreknr. (IBAN) NL71SNSB0967181127
 

zaterdag 18 april 2020

Noodoproep: Corona in Oeganda


Noodoproep: Corona in Oeganda


Nu ook in Oeganda het Corona virus is binnengekomen, graag uw aandacht voor de grootmoeders en de kleinkinderen voor wie ze zorgen. De oma’s zijn gezien hun leeftijd en soms ook gezondheidstoestand extra kwetsbaar.

Ook in Oeganda zijn maatregelen getroffen om het land te beschermen tegen verspreiding van het virus. Scholen zijn gesloten, markten en winkeltjes zijn dicht. ‘Social distancing is the way to go’. En dit wordt soms met harde hand gehandhaafd…

PEFO heeft de oma’s dringend geadviseerd om thuis te blijven gezien hun kwetsbare situatie. Thuis blijven betekent voor hen echter dat ze niet naar hun akkers kunnen en daarmee meteen hun bron eerste bron van inkomsten kwijt zijn.

Om hen en hun kleinkinderen te helpen, heeft PEFO een noodfonds opgericht. Van dit noodfonds worden voedselpakketten (denk aan maismeel, bonen) en zeep uitgedeeld. Ook is het bedoeld om producten als zeep, handschoentjes en mondkapjes en thermometers te kunnen bekostigen en een aantal belangrijke medicijnen / medische kosten, voor als mensen toch ziek worden.
Helpt u mee om dit noodfonds
mogelijk te maken? 

Voor €25,- is er genoeg eten voor een maand
voor een huishouden (oma en kleinkinderen).
U kunt een gift overmaken naar NL71SNSB0967181127
t.n.v. Pefo Nederland, onder vermelding van Noodfonds Corona.
Wilde Ganzen zal de opbrengst verdubbelen!


Contact:
Stichting ter Ondersteuning van Pefo Uganda - PEFO Nederland
Rubicondreef 7
3561 JA Utrecht
pefonederland@gmail.com
www.pefoug.org
http://pefo-nl.blogspot.nl
Bankreknr. (IBAN) NL71SNSB0967181127
 

woensdag 1 april 2020

Kijk mee naar de impact van een nieuw huis...


Jan Slagter, van Max Maakt Mogelijk, is teruggegaan naar Oeganda om daar te filmen hoe de situatie van een aantal grootmoeders nu is, nadat ze (dankzij de uitzending van Max maakt Mogelijk) een huis hebben gekregen, en ook een handeltje zijn begonnen.

Je kunt deze indrukwekkende maar ook hoopvolle uitzending hier terugkijken.


woensdag 31 oktober 2018

De grannies bij Max Maakt Mogelijk!

Zaterdag 3 november is om 6 uur 's avonds op NPO2 in het kader van Max Maakt Mogelijk ruim aandacht besteed aan het werk van PEFO in Oeganda. In maart van dit jaar is omroep MAX samen met twee vrouwen van Grannies2grannies Friesland naar Oeganda geweest om daar het woningproject (huisjes voor de grannies) van PEFO te filmen. Het was een indrukwekkende aflevering. 

Je kunt de uitzending hier terugkijken.


vrijdag 19 oktober 2018

Ons nieuwste project: een geitenfarm voor tienermoedersIn deze extra nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor een nieuw plan binnen het Adopteer een Geit project, namelijk het opzetten van een ‘geitenfarm’. Met deze farm wil Adopteer een Geit het project het komende jaar verduurzamen. In deze nieuwsbrief meer informatie daarover en ook de vraag om een bijdrage te leveren.Adopteer een Geit & Wilde Ganzen

In vorige nieuwsbrieven hebben we al verteld over het project Adopteer een Geit dat PEFO heeft overgenomen. In het kort werkt Adopteer een Geit aan het verbeteren van de leefomstandigheden en toekomstperspectief van tienermoeders.
De afgelopen jaren heeft Adopteer een Geit ruim 300 geiten uitgezet onder tienermoeders en hen ondersteund door middel van groepsbijeenkomsten, de organisatie van educatieve activiteiten, informatie en advies. De benodigde geiten zijn daarbij steeds aangeschaft op de lokale markten. Het nieuwe project voorziet in het opzetten van een 'geitenfarm', waarmee het mogelijk wordt om in de toekomst zelf de benodigde geiten te produceren. Dit biedt een aantal voordelen. In de eerste plaats komt dit de duurzaamheid van het project ten goede en maakt dit de organisatie op termijn minder afhankelijk van externe gelden. Tevens kan door de productie van geiten in eigen hand te nemen, beter worden toegezien op de kwaliteit van de geiten. Daarnaast is het de bedoeling dat de farm gaat functioneren als opleidingscentrum en tienermoeders met de aanwezige expertise en voorzieningen ondersteunt bij het opzetten van eigen activiteiten op dit vlak, waarmee zij een eigen inkomen kunnen genereren. Tenslotte wordt met de farm werkgelegenheid gecreëerd.

Om dit mogelijk te maken is Adopteer een Geit in samenwerking met Wilde Ganzen een wervingscampagne gestart die tot doel heeft de benodigde gelden te verwerven. In totaal gaat het om een bedrag van 24.000,- euro. Wilde Ganzen neemt daarbij een derde van dit bedrag, ofwel 8.000,-  voor hun rekening, er van uitgaande dat Adopteer een Geit/PEFO zelf de overige 16.000, - weet op te brengen. Het streven is om het totaalbedrag in het najaar van 2018/begin 2019 te werven zodat voorjaar 2019 begonnen kan worden met de bouw en inrichting van de boerderij, de aanschaf van de dieren en het aanstellen van personeel.

Het uiteindelijke doel is het zelfstandig functioneren van de farm en de productie van ca. 100 geiten per jaar die onder tienermoeders kunnen worden uitgezet. Doorberekeningen van het project laten zien dat, wanneer het lukt de investerings- en startkosten ter waarde van 24.000,- euro te financieren, het project daarna financieel zelfstandig verder zou kunnen draaien.

Wilt u een bijdrage leveren aan dit project? 
Dit kan door uw gift over te maken op rekeningnummer
NL68 SNSB 0927 5665 75 onder vermelding van “geitenfarm”.

Heeft u een andere manier om een bijdrage te leveren, misschien kent u iemand met een geitenboerderij in Nederland of heeft u er zelf veel kennis over, dan horen wij dit ook graag!

Via de site www.adopteereengeit.nl houden wij u dan op de hoogte van de verdere ontwikkeling van dit project. Ook voor meer informatie over Adopteer een Geit kun u op deze site terecht.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Wilde Ganzen, www.wildeganzen.nl, rekeningnummer NL53 INGB 0000 0400 00.
Contact:
Stichting ter Ondersteuning van Pefo Uganda - PEFO Nederland
Rubicondreef 7
3561 JA Utrecht
pefonederland@gmail.com
www.pefoug.org
http://pefo-nl.blogspot.nl
Bankreknr. (IBAN) NL71SNSB0967181127