woensdag 20 november 2019

Kijk mee naar de impact van een nieuw huis...


Jan Slagter, van Max Maakt Mogelijk, is teruggegaan naar Oeganda om daar te filmen hoe de situatie van een aantal grootmoeders nu is, nadat ze (dankzij de uitzending van Max maakt Mogelijk) een huis hebben gekregen, en ook een handeltje zijn begonnen.

Je kunt deze indrukwekkende maar ook hoopvolle uitzending hier terugkijken.
woensdag 31 oktober 2018

De grannies bij Max Maakt Mogelijk!

Zaterdag 3 november is om 6 uur 's avonds op NPO2 in het kader van Max Maakt Mogelijk ruim aandacht besteed aan het werk van PEFO in Oeganda. In maart van dit jaar is omroep MAX samen met twee vrouwen van Grannies2grannies Friesland naar Oeganda geweest om daar het woningproject (huisjes voor de grannies) van PEFO te filmen. Het was een indrukwekkende aflevering. 

Je kunt de uitzending hier terugkijken.


vrijdag 19 oktober 2018

Ons nieuwste project: een geitenfarm voor tienermoedersIn deze extra nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor een nieuw plan binnen het Adopteer een Geit project, namelijk het opzetten van een ‘geitenfarm’. Met deze farm wil Adopteer een Geit het project het komende jaar verduurzamen. In deze nieuwsbrief meer informatie daarover en ook de vraag om een bijdrage te leveren.Adopteer een Geit & Wilde Ganzen

In vorige nieuwsbrieven hebben we al verteld over het project Adopteer een Geit dat PEFO heeft overgenomen. In het kort werkt Adopteer een Geit aan het verbeteren van de leefomstandigheden en toekomstperspectief van tienermoeders.
De afgelopen jaren heeft Adopteer een Geit ruim 300 geiten uitgezet onder tienermoeders en hen ondersteund door middel van groepsbijeenkomsten, de organisatie van educatieve activiteiten, informatie en advies. De benodigde geiten zijn daarbij steeds aangeschaft op de lokale markten. Het nieuwe project voorziet in het opzetten van een 'geitenfarm', waarmee het mogelijk wordt om in de toekomst zelf de benodigde geiten te produceren. Dit biedt een aantal voordelen. In de eerste plaats komt dit de duurzaamheid van het project ten goede en maakt dit de organisatie op termijn minder afhankelijk van externe gelden. Tevens kan door de productie van geiten in eigen hand te nemen, beter worden toegezien op de kwaliteit van de geiten. Daarnaast is het de bedoeling dat de farm gaat functioneren als opleidingscentrum en tienermoeders met de aanwezige expertise en voorzieningen ondersteunt bij het opzetten van eigen activiteiten op dit vlak, waarmee zij een eigen inkomen kunnen genereren. Tenslotte wordt met de farm werkgelegenheid gecreëerd.

Om dit mogelijk te maken is Adopteer een Geit in samenwerking met Wilde Ganzen een wervingscampagne gestart die tot doel heeft de benodigde gelden te verwerven. In totaal gaat het om een bedrag van 24.000,- euro. Wilde Ganzen neemt daarbij een derde van dit bedrag, ofwel 8.000,-  voor hun rekening, er van uitgaande dat Adopteer een Geit/PEFO zelf de overige 16.000, - weet op te brengen. Het streven is om het totaalbedrag in het najaar van 2018/begin 2019 te werven zodat voorjaar 2019 begonnen kan worden met de bouw en inrichting van de boerderij, de aanschaf van de dieren en het aanstellen van personeel.

Het uiteindelijke doel is het zelfstandig functioneren van de farm en de productie van ca. 100 geiten per jaar die onder tienermoeders kunnen worden uitgezet. Doorberekeningen van het project laten zien dat, wanneer het lukt de investerings- en startkosten ter waarde van 24.000,- euro te financieren, het project daarna financieel zelfstandig verder zou kunnen draaien.

Wilt u een bijdrage leveren aan dit project? 
Dit kan door uw gift over te maken op rekeningnummer
NL68 SNSB 0927 5665 75 onder vermelding van “geitenfarm”.

Heeft u een andere manier om een bijdrage te leveren, misschien kent u iemand met een geitenboerderij in Nederland of heeft u er zelf veel kennis over, dan horen wij dit ook graag!

Via de site www.adopteereengeit.nl houden wij u dan op de hoogte van de verdere ontwikkeling van dit project. Ook voor meer informatie over Adopteer een Geit kun u op deze site terecht.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Wilde Ganzen, www.wildeganzen.nl, rekeningnummer NL53 INGB 0000 0400 00.
Contact:
Stichting ter Ondersteuning van Pefo Uganda - PEFO Nederland
Rubicondreef 7
3561 JA Utrecht
pefonederland@gmail.com
www.pefoug.org
http://pefo-nl.blogspot.nl
Bankreknr. (IBAN) NL71SNSB0967181127
 

dinsdag 5 juni 2018PEFO - Kinderdagcentrum 

PEFO Uganda wil graag een kinderdagcentrum opzetten voor de jonge kinderen van de arme families waarvoor ze werken. De verzorgers van de kinderen kunnen dan naar school, en de kinderen krijgen een goed dagprogramma, en veel ontwikkel- en speelmogelijkheden.
Vrijwilliger Reineke Commandeur is hier geld voor aan het inzamelen. Elke bijdrage ('one percent') is welkom! Zie ook onderstaande link:

https://onepercentclub.com/nl/projects/daycare-pefo
zaterdag 10 maart 2018

Terugblik 2017

PEFO NEDERLAND – maart 2018


In deze brief geven we een korte terugblik op afgelopen jaar - op de 3 programma’s die PEFO Nederland ondersteunt, namelijk; onderwijs voor de weeskinderen, huisvesting voor de oma’s en een geit (inkomen & training) voor de tienermoeders.Adopteer een Geit

Voor het Adopteer een Geit project is een heel mooi vernieuwde website gemaakt! Zie www.adopteereengeit.nl voor de nieuwste verhalen. Door de nieuwe website is het nog makkelijker en aantrekkelijker geworden om een geit te adopteren, en hiermee een tienermoeder te ondersteunen!Grannies2grannies

In 2017 is er geld opgehaald door de oma’s uit Friesland voor maar liefst 10 nieuwe huizen!
De groep van 14 Nederlandse oma’s/opa’s heeft twee weken lang opgetrokken met de oma’s in Uganda. Ze hebben samen van alles gedaan, zoals bijvoorbeeld het opzetten en inrichten van een tweede hands kledingwinkeltje! Ook zijn ze bij een aantal oma’s thuis op bezoek geweest. Sommigen woonden in een nieuw huis, anderen in een oud krakkemikkig huis. De oma’s uit Friesland geven aan dat het heel indrukwekkend was om te zien hoeveel kleinkinderen de Ugandese oma’s onder hun hoede hadden. Vaak was er ook nog een kind ziek of gehandicapt. Het was goed zichtbaar dat het wonen in een comfortabel (basic) huis dat niet op instorten staat, het leven veel ‘draaglijker’ maakt.


Onderwijs
Wat betreft het onderwijs lichten we het beroepsopleidingencentrum voor kwetsbare jongeren er even uit. Dit centrum draait inmiddels op volle toeren! 83 studenten werden er afgelopen jaar getraind. De opleiding tot kapper is het meest populair. Maar ook de opleidingen tot timmerman en kledingmaker doen het goed. Om de jongeren actief betrokken te laten zijn voor en in het centrum zijn er ‘verkiezingen’ gehouden waarin de studenten hun droom voor het centrum konden presenteren, waarna iedereen verschillende taken en verantwoordelijkheden toebedeeld kreeg.
Het centrum vervult ook steeds meer een community-functie. Zo werd ook de Window of Hope training (sociale weerbaarheidstraining) dit jaar in het centrum gehouden. leerkrachten van vijf nieuwe deelnemende scholen uit de omgeving deden mee.

Helpt u mee om de nieuwe kappers, timmerlieden en naaisters op te leiden? 
Uw bijdrage voor de trainingen is meer dan welkom!Contact:
Stichting ter Ondersteuning van Pefo Uganda - PEFO Nederland
Rubicondreef 7
3561 JA Utrecht
pefonederland@gmail.com
www.pefoug.org
https://pefo-nl.blogspot.nl
Bankreknr. (IBAN) NL71SNSB0967181127
 

donderdag 1 juni 2017

Bijzondere start

PEFO NEDERLAND – februari 2017


Een bijzondere start!


2017 begint voor PEFO Nederland heel bijzonder: met de samenwerking met Grannies2Grannies!
Behalve het verzorgen van onderwijs voor de weeskinderen en een geit (inkomen) voor de tienermoeders wordt nu ook een huis voor de oma’s in het programma van PEFO Nederland opgenomen! In deze nieuwsbrief meer over de 3 projecten van PEFO Uganda die worden ondersteund door PEFO Nederland.Samenwerking Grannies2Grannies!

Grannies2Grannies Friesland bestaat uit een aantal grootmoeders die zich inzetten voor een groep grootmoeders in Oeganda. "Wij beseffen hoe groot het verschil is tussen de situatie van ons en de situatie van de grootmoeders in Oeganda. Wij passen af en toe op onze kleinkinderen, maar die gaan na verloop van tijd weer terug naar huis. Maar de grootmoeders in Oeganda hebben de permanente zorg voor hun kleinkinderen. Dit omdat hun eigen kinderen zijn overleden, meestal ten gevolgde van aids. Ook wonen ze in huisjes die elk moment kunnen instorten."
"Het doel van onze groep is om elk jaar een aantal huisjes te financieren voor deze grootmoeders in Oeganda. We zijn in oktober 2011 begonnen en hebben tot nu toe 24 huisjes kunnen financieren! Tot 1 januari 2017 waren we onderdeel van WorldGranny, een stichting in Amsterdam die als doel heeft de positie van ouderen in derde wereldlanden te verbeteren. Maar omdat deze stichting een andere weg is ingeslagen, hebben wij PEFO Nederland gevraagd of wij ons bij hen kunnen aansluiten. Tenslotte werken we allebei voor dezelfde organisatie, namelijk PEFO Uganda. Na een paar verkennende gesprekken waren wij het er allemaal over eens dat wij elkaar prima kunnen versterken, zodat we per 1 januari 2017 onderdeel van PEFO Nederland zijn geworden."
Ria Bakker, een van de grootmoeders, maakt nu ook deel uit van het bestuur van PEFO Nederland.
Zie ook www.grannies2granniesfriesland.nl

Update Adopteer een Geit

PEFO Nederland heeft inmiddels alweer 1 jaar geleden het project Adopteer een Geit overgenomen. Dit loopt goed in Oeganda. Om te laten zien wat de impact is van een geit op het leven van een tienermeisje, volgt hier het verhaal van Nabwire Angelina:
Nabwire werd veel te jong zwanger. Ze moest stoppen met haar school en verloor hierdoor elke hoop op een toekomst. Gelukkig kon ze meedoen aan 'Adopt a Goat'. Tijdens de bijeenkomsten met andere tienermeisjes werd ze weer gemotiveerd om terug naar school te gaan. Helaas overleed haar vader in dat jaar aan Aids. Schoolgeld kon niet meer worden betaald. Dankzij de organisatie PEFO (die ook het Adopt a Goat project runt) kon haar schoolgeld toch worden betaald. Ook de vervolgopleiding tot verpleegster wordt gedeeltelijk door PEFO bekostigd. Voor het gedeelte dat Angeline zelf moet betalen gebruikt ze de geiten. Toen haar eerste geit kleintjes kreeg, kon ze een geit teruggeven aan het project. Een andere geit is verkocht voor schoolgeld. Op dit moment zijn er drie geiten waarvan er twee weer snel kleintjes zullen krijgen. Voor het schoolgeld voor haar zoontje - die in 2017 gaat starten met school - zullen de nieuwe geiten goed van pas komen! Nabwire is erg blij dat er weer zicht is op een betere toekomst voor haar en haar zoontje!
Zie verder: www.adopteereengeit.nl


Beroepsopleiding voor de jongeren
Zoals we de vorige keer al schreven heeft PEFO een eigen Beroepsopleidingscentrum. Dit centrum is nu volledig in gebruik genomen en bevat ook een bibliotheek! Het centrum is bedoeld voor de meest kwetsbare jongeren uit de buurt: het gebied waar PEFO werkzaam is. Vaak zijn dit weeskinderen, en groeien deze kinderen bij hun grootouders op. Het zijn jongeren die geen geld hebben voor een vervolgopleiding na de middelbare school of kinderen die hun school niet hebben af kunnen maken. Om ervoor te zorgen dat deze kinderen toch een vak leren en daarna inkomen kunnen verdienen is dit centrum opgericht. De beroepen die je kunt leren zijn kleermaker, kapper en timmerman.
Op dit moment volgen er in totaal 30 jongeren een training. Afgelopen schooljaar 2015/2016 hebben 36 jongeren hun training succesvol afgerond. De meesten van hen hebben ergens een baan(tje) gevonden bij een salon of werkplaats. Een aantal is voor zichzelf begonnen en maakt producten die ze zelf verkopen.
In het Oosten van Oeganda wordt eenzelfde soort centrum gebouwd. PEFO is daar al langere tijd actief. In het Oosten is de jeugdwerkloosheid nog hoger dan in de rest van het land. Een beroepsopleidingencentrum is daar zeer welkom!

Helpt u mee om de kwetsbare jongeren een beroep te leren? 
Uw bijdrage voor het bekostigen van de trainingen is meer dan welkom.
Op deze manier sponsort u niet slechts 1 jongere, maar een hele groep jongeren om onderwijs te krijgen!Contact:
Stichting ter Ondersteuning van Pefo Uganda - PEFO Nederland
Rubicondreef 7
3561 JA Utrecht
pefonederland@gmail.com
www.pefoug.org
http://pefo-nl.blogspot.nl
Bankreknr. (IBAN) NL71SNSB0967181127
 

maandag 4 januari 2016

PEFO adopteert...!?

PEFO NEDERLAND – januari 2016

PEFO adopteert...!?


Ja, PEFO Nederland, de organisatie voor weeskinderen krijgt een adoptie-organisatie geschonken. Hoe passend kan het zijn! Vanaf 1 januari 2016 neemt PEFO Nederland de organisatie 'Adopteer een Geit' over. Daarover meer uitleg in deze nieuwsbrief. Verder doen we verslag van de mooie dingen die de afgelopen tijd plaats vonden in Oeganda. Ook willen we graag onze visie en missie met jullie delen, zoals we deze vanaf het nieuwe jaar vorm willen geven.Overname Adopteer een Geit!

Het idee Adopteer een Geit (AeG) is bedacht door Joanne Leerlooijer toen zij voor haar afstudeeropdracht in Oeganda verbleef. Ze deed onderzoek naar het leven van kwetsbare tienenmoeders die verstoten werden in hun omgeving en niet meer naar school konden omdat ze ongetrouwd en vaak ongewild moeder werden. Door ze een geit te schenken – geadopteerd in Nederland – verkrijgen deze tienenmoeders inkomen om weer naar school te gaan en veel belangrijker nog ‘aanzien’, waardoor ze weer onderdeel worden van de dorpsgenootschap. Naast de geit krijgen de tienermoeders een educatieprogramma aangereikt. Altijd opgezet voor een periode van 5 jaar met een hulporganisatie (projecthouder) in Oeganda. Sinds de oprichting van de stichting AeG in 2005 zijn er duizenden geiten geschonken en meisjes geholpen.  Op dit moment is er een organisatie in Oeganda waar Adopteer een Geit voor werkt en dat is... PEFO Oeganda!
 De ondertekening van de overdracht op 30 november, in bijzijn van Justine Ojambo.
Met de overname willen we het gedachtegoed en adoptie mogelijkheid van AeG levendig houden en is het project voor PEFO Oeganda veilig gesteld voor de komende jaren. Meer informatie over AeG of ook een geit adopteren en een tienermeisje toekomstperspectief bieden? Kijk op www.adopteereengeit.nl

Foto: De ondertekening van de overdracht op 30 november, in bijzijn van Justine Ojambo.

In Oeganda: de jongeren
Ondertussen staat er in Oeganda op het terrein van de PEFO boerderij een groot gebouw.  Hier worden sinds kort verschillende beroepsopleidingen aangeboden. Ook zal het deels worden gebruikt als kantoor van PEFO. Jongeren kunnen getraind worden tot o.a. kledingmaker, meubelmaker en kapper. Ook wordt er nog gewerkt aan een bibliotheek.

         

Op deze manier kan PEFO de jongeren waar het zich al jarenlang voor inzet - met schoolgeld en ook met de projecten voor de oma's -  een gerichte opleiding aanbieden. Zo kunnen ze een beroep leren dat hen zal helpen in hun eigen onderhoud te voorzien en dat van hun familie.
Natuurlijk zijn er ook jongeren die een ander talent hebben, dat deze beroepsopleiding niet kan bieden, of jongeren die het talent hebben om door te studeren aan hogeschool of universiteit  PEFO doet zijn best om ook deze jongeren een studie te kunnen bieden. Hierover in het volgende stukje meer.

Akeno Martha

Akeno Martha, een jonge vrouw van 23 jaar vertelt het volgende: Ik ben de een na oudste in een gezin van 5 kinderen. Mijn moeder zorgde voor ons. Toen zij in 2010 overleed, gingen wij naar onze tante. Mijn tante kon onze schoolkosten niet betalen. Gelukkig kwam PEFO in beeld in 2011. Dankzij PEFO kon ik toch verder met mijn school: eerst maakte ik het voortgezet onderwijs af, ik haalde zelfs het 'Uganda Certificate of Advanced learning'! En daarna deed ik een beroepsopleiding in Jinja. Afgelopen oktober heb ik mijn diploma voor elektricien gehaald. Inmiddels heb ik een baan gevonden bij een groot staalbedrijf! Met het inkomen dat ik verdien kan ik o.a. mijn jongere broer helpen, zodat hij ook zijn school af kan gaan maken. Ik ben reuze dankbaar dat PEFO mij deze kansen gegeven heeft! Dankzij PEFO heb ik nu een beter leven, en mijn familie ook.

Helpt u (weer) mee om nog veel meer jongeren zoals Akeno te kunnen helpen om zo'n mooie toekomst op te bouwen!
Bijdragen voor schoolgeld zijn ook in 2016 weer van harte welkom!

In Oeganda: de ouderen

De grootouders van Budondo blijken ware kenners te zijn op het gebied van 'indigenous food'. Ze werden uitgenodigd om het voedsel dat ze dagelijks verbouwen ten toon te stellen en er ook informatie over te kunnen geven. En ze wonnen de eerste prijs! Een heel waardevol moment dat ook laat zien hoe deze oma's 'gegroeid' zijn. Ze zijn nu in staat om in hun eigen voeding te kunnen voorzien, en ze hebben zoveel zelfvertrouwen gekregen dat ze dit ook aan anderen 'durven' te laten zien en horen. Ze weten dat ze er mogen zijn en hoe belangrijk ze zijn voor de volgende generatie. Een groot verschil met hoe arm, kwetsbaar en onzichtbaar ze waren, jaren geleden, voordat ze in beeld waren bij PEFO!
Visie & missie en nieuwjaarsgroet

Voor de komende jaren is ons motto 'zichtbaar actief naar een hogere bijdrage'. Daar bedoelen we mee dat we als (vrij nieuw) bestuur verse energie gaan stoppen in het maken van de 'next step' van PEFO Nederland. De voornaamste pijlers hierbij zijn zichtbaarheid, een actiever bestaan en een grotere financiële en kennisgerichte bijdrage waarin continuïteit wordt vergroot voor PEFO Oeganda. Zie voor het hele plan deze link. Als het goed is zien jullie dat snel terug. De overname van Adopteer een Geit is al een mooie stap!

Op nog meer mooie stappen...
het nieuwe jaar tegemoet! Contact:
Stichting ter Ondersteuning van Pefo Uganda - PEFO Nederland
Rubicondreef 7
3561 JA Utrecht
pefonederland@gmail.com
www.pefoug.org
http://pefo-nl.blogspot.nl
Bankreknr. (IBAN) NL71SNSB0967181127