dinsdag 5 juni 2018PEFO - Kinderdagcentrum 

PEFO Uganda wil graag een kinderdagcentrum opzetten voor de jonge kinderen van de arme families waarvoor ze werken. De verzorgers van de kinderen kunnen dan naar school, en de kinderen krijgen een goed dagprogramma, en veel ontwikkel- en speelmogelijkheden.
Vrijwilliger Reineke Commandeur is hier geld voor aan het inzamelen. Elke bijdrage ('one percent') is welkom! Zie ook onderstaande link:

https://onepercentclub.com/nl/projects/daycare-pefo
zaterdag 10 maart 2018

Terugblik 2017

PEFO NEDERLAND – maart 2018


In deze brief geven we een korte terugblik op afgelopen jaar - op de 3 programma’s die PEFO Nederland ondersteunt, namelijk; onderwijs voor de weeskinderen, huisvesting voor de oma’s en een geit (inkomen & training) voor de tienermoeders.Adopteer een Geit

Voor het Adopteer een Geit project is een heel mooi vernieuwde website gemaakt! Zie www.adopteereengeit.nl voor de nieuwste verhalen. Door de nieuwe website is het nog makkelijker en aantrekkelijker geworden om een geit te adopteren, en hiermee een tienermoeder te ondersteunen!Grannies2grannies

In 2017 is er geld opgehaald door de oma’s uit Friesland voor maar liefst 10 nieuwe huizen!
De groep van 14 Nederlandse oma’s/opa’s heeft twee weken lang opgetrokken met de oma’s in Uganda. Ze hebben samen van alles gedaan, zoals bijvoorbeeld het opzetten en inrichten van een tweede hands kledingwinkeltje! Ook zijn ze bij een aantal oma’s thuis op bezoek geweest. Sommigen woonden in een nieuw huis, anderen in een oud krakkemikkig huis. De oma’s uit Friesland geven aan dat het heel indrukwekkend was om te zien hoeveel kleinkinderen de Ugandese oma’s onder hun hoede hadden. Vaak was er ook nog een kind ziek of gehandicapt. Het was goed zichtbaar dat het wonen in een comfortabel (basic) huis dat niet op instorten staat, het leven veel ‘draaglijker’ maakt.


Onderwijs
Wat betreft het onderwijs lichten we het beroepsopleidingencentrum voor kwetsbare jongeren er even uit. Dit centrum draait inmiddels op volle toeren! 83 studenten werden er afgelopen jaar getraind. De opleiding tot kapper is het meest populair. Maar ook de opleidingen tot timmerman en kledingmaker doen het goed. Om de jongeren actief betrokken te laten zijn voor en in het centrum zijn er ‘verkiezingen’ gehouden waarin de studenten hun droom voor het centrum konden presenteren, waarna iedereen verschillende taken en verantwoordelijkheden toebedeeld kreeg.
Het centrum vervult ook steeds meer een community-functie. Zo werd ook de Window of Hope training (sociale weerbaarheidstraining) dit jaar in het centrum gehouden. leerkrachten van vijf nieuwe deelnemende scholen uit de omgeving deden mee.

Helpt u mee om de nieuwe kappers, timmerlieden en naaisters op te leiden? 
Uw bijdrage voor de trainingen is meer dan welkom!Contact:
Stichting ter Ondersteuning van Pefo Uganda - PEFO Nederland
Rubicondreef 7
3561 JA Utrecht
pefonederland@gmail.com
www.pefoug.org
https://pefo-nl.blogspot.nl
Bankreknr. (IBAN) NL71SNSB0967181127
 

donderdag 1 juni 2017

Bijzondere start

PEFO NEDERLAND – februari 2017


Een bijzondere start!


2017 begint voor PEFO Nederland heel bijzonder: met de samenwerking met Grannies2Grannies!
Behalve het verzorgen van onderwijs voor de weeskinderen en een geit (inkomen) voor de tienermoeders wordt nu ook een huis voor de oma’s in het programma van PEFO Nederland opgenomen! In deze nieuwsbrief meer over de 3 projecten van PEFO Uganda die worden ondersteund door PEFO Nederland.Samenwerking Grannies2Grannies!

Grannies2Grannies Friesland bestaat uit een aantal grootmoeders die zich inzetten voor een groep grootmoeders in Oeganda. "Wij beseffen hoe groot het verschil is tussen de situatie van ons en de situatie van de grootmoeders in Oeganda. Wij passen af en toe op onze kleinkinderen, maar die gaan na verloop van tijd weer terug naar huis. Maar de grootmoeders in Oeganda hebben de permanente zorg voor hun kleinkinderen. Dit omdat hun eigen kinderen zijn overleden, meestal ten gevolgde van aids. Ook wonen ze in huisjes die elk moment kunnen instorten."
"Het doel van onze groep is om elk jaar een aantal huisjes te financieren voor deze grootmoeders in Oeganda. We zijn in oktober 2011 begonnen en hebben tot nu toe 24 huisjes kunnen financieren! Tot 1 januari 2017 waren we onderdeel van WorldGranny, een stichting in Amsterdam die als doel heeft de positie van ouderen in derde wereldlanden te verbeteren. Maar omdat deze stichting een andere weg is ingeslagen, hebben wij PEFO Nederland gevraagd of wij ons bij hen kunnen aansluiten. Tenslotte werken we allebei voor dezelfde organisatie, namelijk PEFO Uganda. Na een paar verkennende gesprekken waren wij het er allemaal over eens dat wij elkaar prima kunnen versterken, zodat we per 1 januari 2017 onderdeel van PEFO Nederland zijn geworden."
Ria Bakker, een van de grootmoeders, maakt nu ook deel uit van het bestuur van PEFO Nederland.
Zie ook www.grannies2granniesfriesland.nl

Update Adopteer een Geit

PEFO Nederland heeft inmiddels alweer 1 jaar geleden het project Adopteer een Geit overgenomen. Dit loopt goed in Oeganda. Om te laten zien wat de impact is van een geit op het leven van een tienermeisje, volgt hier het verhaal van Nabwire Angelina:
Nabwire werd veel te jong zwanger. Ze moest stoppen met haar school en verloor hierdoor elke hoop op een toekomst. Gelukkig kon ze meedoen aan 'Adopt a Goat'. Tijdens de bijeenkomsten met andere tienermeisjes werd ze weer gemotiveerd om terug naar school te gaan. Helaas overleed haar vader in dat jaar aan Aids. Schoolgeld kon niet meer worden betaald. Dankzij de organisatie PEFO (die ook het Adopt a Goat project runt) kon haar schoolgeld toch worden betaald. Ook de vervolgopleiding tot verpleegster wordt gedeeltelijk door PEFO bekostigd. Voor het gedeelte dat Angeline zelf moet betalen gebruikt ze de geiten. Toen haar eerste geit kleintjes kreeg, kon ze een geit teruggeven aan het project. Een andere geit is verkocht voor schoolgeld. Op dit moment zijn er drie geiten waarvan er twee weer snel kleintjes zullen krijgen. Voor het schoolgeld voor haar zoontje - die in 2017 gaat starten met school - zullen de nieuwe geiten goed van pas komen! Nabwire is erg blij dat er weer zicht is op een betere toekomst voor haar en haar zoontje!
Zie verder: www.adopteereengeit.nl


Beroepsopleiding voor de jongeren
Zoals we de vorige keer al schreven heeft PEFO een eigen Beroepsopleidingscentrum. Dit centrum is nu volledig in gebruik genomen en bevat ook een bibliotheek! Het centrum is bedoeld voor de meest kwetsbare jongeren uit de buurt: het gebied waar PEFO werkzaam is. Vaak zijn dit weeskinderen, en groeien deze kinderen bij hun grootouders op. Het zijn jongeren die geen geld hebben voor een vervolgopleiding na de middelbare school of kinderen die hun school niet hebben af kunnen maken. Om ervoor te zorgen dat deze kinderen toch een vak leren en daarna inkomen kunnen verdienen is dit centrum opgericht. De beroepen die je kunt leren zijn kleermaker, kapper en timmerman.
Op dit moment volgen er in totaal 30 jongeren een training. Afgelopen schooljaar 2015/2016 hebben 36 jongeren hun training succesvol afgerond. De meesten van hen hebben ergens een baan(tje) gevonden bij een salon of werkplaats. Een aantal is voor zichzelf begonnen en maakt producten die ze zelf verkopen.
In het Oosten van Oeganda wordt eenzelfde soort centrum gebouwd. PEFO is daar al langere tijd actief. In het Oosten is de jeugdwerkloosheid nog hoger dan in de rest van het land. Een beroepsopleidingencentrum is daar zeer welkom!

Helpt u mee om de kwetsbare jongeren een beroep te leren? 
Uw bijdrage voor het bekostigen van de trainingen is meer dan welkom.
Op deze manier sponsort u niet slechts 1 jongere, maar een hele groep jongeren om onderwijs te krijgen!Contact:
Stichting ter Ondersteuning van Pefo Uganda - PEFO Nederland
Rubicondreef 7
3561 JA Utrecht
pefonederland@gmail.com
www.pefoug.org
http://pefo-nl.blogspot.nl
Bankreknr. (IBAN) NL71SNSB0967181127
 

maandag 4 januari 2016

PEFO adopteert...!?

PEFO NEDERLAND – januari 2016

PEFO adopteert...!?


Ja, PEFO Nederland, de organisatie voor weeskinderen krijgt een adoptie-organisatie geschonken. Hoe passend kan het zijn! Vanaf 1 januari 2016 neemt PEFO Nederland de organisatie 'Adopteer een Geit' over. Daarover meer uitleg in deze nieuwsbrief. Verder doen we verslag van de mooie dingen die de afgelopen tijd plaats vonden in Oeganda. Ook willen we graag onze visie en missie met jullie delen, zoals we deze vanaf het nieuwe jaar vorm willen geven.Overname Adopteer een Geit!

Het idee Adopteer een Geit (AeG) is bedacht door Joanne Leerlooijer toen zij voor haar afstudeeropdracht in Oeganda verbleef. Ze deed onderzoek naar het leven van kwetsbare tienenmoeders die verstoten werden in hun omgeving en niet meer naar school konden omdat ze ongetrouwd en vaak ongewild moeder werden. Door ze een geit te schenken – geadopteerd in Nederland – verkrijgen deze tienenmoeders inkomen om weer naar school te gaan en veel belangrijker nog ‘aanzien’, waardoor ze weer onderdeel worden van de dorpsgenootschap. Naast de geit krijgen de tienermoeders een educatieprogramma aangereikt. Altijd opgezet voor een periode van 5 jaar met een hulporganisatie (projecthouder) in Oeganda. Sinds de oprichting van de stichting AeG in 2005 zijn er duizenden geiten geschonken en meisjes geholpen.  Op dit moment is er een organisatie in Oeganda waar Adopteer een Geit voor werkt en dat is... PEFO Oeganda!
 De ondertekening van de overdracht op 30 november, in bijzijn van Justine Ojambo.
Met de overname willen we het gedachtegoed en adoptie mogelijkheid van AeG levendig houden en is het project voor PEFO Oeganda veilig gesteld voor de komende jaren. Meer informatie over AeG of ook een geit adopteren en een tienermeisje toekomstperspectief bieden? Kijk op www.adopteereengeit.nl

Foto: De ondertekening van de overdracht op 30 november, in bijzijn van Justine Ojambo.

In Oeganda: de jongeren
Ondertussen staat er in Oeganda op het terrein van de PEFO boerderij een groot gebouw.  Hier worden sinds kort verschillende beroepsopleidingen aangeboden. Ook zal het deels worden gebruikt als kantoor van PEFO. Jongeren kunnen getraind worden tot o.a. kledingmaker, meubelmaker en kapper. Ook wordt er nog gewerkt aan een bibliotheek.

         

Op deze manier kan PEFO de jongeren waar het zich al jarenlang voor inzet - met schoolgeld en ook met de projecten voor de oma's -  een gerichte opleiding aanbieden. Zo kunnen ze een beroep leren dat hen zal helpen in hun eigen onderhoud te voorzien en dat van hun familie.
Natuurlijk zijn er ook jongeren die een ander talent hebben, dat deze beroepsopleiding niet kan bieden, of jongeren die het talent hebben om door te studeren aan hogeschool of universiteit  PEFO doet zijn best om ook deze jongeren een studie te kunnen bieden. Hierover in het volgende stukje meer.

Akeno Martha

Akeno Martha, een jonge vrouw van 23 jaar vertelt het volgende: Ik ben de een na oudste in een gezin van 5 kinderen. Mijn moeder zorgde voor ons. Toen zij in 2010 overleed, gingen wij naar onze tante. Mijn tante kon onze schoolkosten niet betalen. Gelukkig kwam PEFO in beeld in 2011. Dankzij PEFO kon ik toch verder met mijn school: eerst maakte ik het voortgezet onderwijs af, ik haalde zelfs het 'Uganda Certificate of Advanced learning'! En daarna deed ik een beroepsopleiding in Jinja. Afgelopen oktober heb ik mijn diploma voor elektricien gehaald. Inmiddels heb ik een baan gevonden bij een groot staalbedrijf! Met het inkomen dat ik verdien kan ik o.a. mijn jongere broer helpen, zodat hij ook zijn school af kan gaan maken. Ik ben reuze dankbaar dat PEFO mij deze kansen gegeven heeft! Dankzij PEFO heb ik nu een beter leven, en mijn familie ook.

Helpt u (weer) mee om nog veel meer jongeren zoals Akeno te kunnen helpen om zo'n mooie toekomst op te bouwen!
Bijdragen voor schoolgeld zijn ook in 2016 weer van harte welkom!

In Oeganda: de ouderen

De grootouders van Budondo blijken ware kenners te zijn op het gebied van 'indigenous food'. Ze werden uitgenodigd om het voedsel dat ze dagelijks verbouwen ten toon te stellen en er ook informatie over te kunnen geven. En ze wonnen de eerste prijs! Een heel waardevol moment dat ook laat zien hoe deze oma's 'gegroeid' zijn. Ze zijn nu in staat om in hun eigen voeding te kunnen voorzien, en ze hebben zoveel zelfvertrouwen gekregen dat ze dit ook aan anderen 'durven' te laten zien en horen. Ze weten dat ze er mogen zijn en hoe belangrijk ze zijn voor de volgende generatie. Een groot verschil met hoe arm, kwetsbaar en onzichtbaar ze waren, jaren geleden, voordat ze in beeld waren bij PEFO!
Visie & missie en nieuwjaarsgroet

Voor de komende jaren is ons motto 'zichtbaar actief naar een hogere bijdrage'. Daar bedoelen we mee dat we als (vrij nieuw) bestuur verse energie gaan stoppen in het maken van de 'next step' van PEFO Nederland. De voornaamste pijlers hierbij zijn zichtbaarheid, een actiever bestaan en een grotere financiële en kennisgerichte bijdrage waarin continuïteit wordt vergroot voor PEFO Oeganda. Zie voor het hele plan deze link. Als het goed is zien jullie dat snel terug. De overname van Adopteer een Geit is al een mooie stap!

Op nog meer mooie stappen...
het nieuwe jaar tegemoet! Contact:
Stichting ter Ondersteuning van Pefo Uganda - PEFO Nederland
Rubicondreef 7
3561 JA Utrecht
pefonederland@gmail.com
www.pefoug.org
http://pefo-nl.blogspot.nl
Bankreknr. (IBAN) NL71SNSB0967181127
 

dinsdag 29 december 2015

PEFO missie en doelstelling 2015-2018

Zichtbaar actief naar een hogere bijdrage
Versie 1.1, d.d. 12-09-2015
  
Inleiding
PEFO Nederland bestaat 11 jaar en ondersteunt PEFO Oeganda. In 2014 zijn er drie nieuwe bestuursleden toegetreden om samen met de bestaande bestuursleden nieuwe energie te stoppen en het maken van de next step van PEFO Nederland. De voornaamste pijlers hierbij zijn zichtbaarheid, een actiever bestaan en een grotere financiële en kennisgerichte bijdrage waarin continuïteit wordt vergroot voor PEFO Oeganda.

Missie
Onze drijfveer is het actief bijstaan* van PEFO Oeganda in het bouwen aan een goede toekomst voor én met de aids (wees)kinderen en hun verzorgers in Oeganda.
* in kennis en financiële zin

Doelstelling
Als PEFO Nederland hebben wij de ambitie de komende jaren actief te werken aan onze zichtbaarheid, netwerk, financiële bijdrage en continuïteit daarvan.
We willen in 2015 de voorbereidingen treffen en de stap zetten om naar een financiële bijdrage te gaan van €15.000 per jaar. Dit willen we realiseren door meer activiteiten die zichtbaar zijn in ons netwerk.


Continuïteit
Voor het goed kunnen functioneren van PEFO Oeganda is het nodig continuïteit te bieden. Continuïteit in het algemene voortbestaan en continuïteit in het hebben van een financiële buffer.
In het algemene voortbestaan van PEFO Nederland willen we een bredere basis bouwen van donateurs, giften en netwerk (o.a. kring van vrijwilligers). Hierdoor kunnen we PEFO Oeganda nog meer bijstaan de komende jaren en zijn de inkomsten op de langere termijn ook beter gewaarborgd.
De financiële buffer is nodig om het gehele jaar te beschikken over de benodigde gelden zodat ten allertijden - binnen de goedgekeurde begroting - financiële behoeften uit Oeganda kunnen worden overgemaakt. Daarnaast willen we in de tijd de inkomsten meer synchroniseren op de uitgaven.

Financiële bijdrage
We willen onze financiële bijdrage gaan verhogen naar gemiddeld €15.000 per jaar over de jaren 2016-2018. In 2015 willen we daartoe een belangrijke aanzet maken.
Dit gaan we doen door het uitbreiden van het aantal donateurs van 15 naar 30 (€1.800/jaar) en het ontplooien van 5 gift initiatieven vanuit de bestuursleden (€2.000/jaar). Hiervoor gaan we nieuwe wegen bewandelen in ons eigen netwerk, het netwerk van PEFO Oeganda en dat van de ouderenbonden.

Zichtbaarheid
We willen PEFO Nederland en PEFO Oeganda haar activiteiten zichtbaarder maken door o.a. gebruik te gaan maken van sociaal media (LinkedIn en Twitter) en de communicatiekanalen van de ouderenbonden. Hiermee kunnen we een groter en actiever netwerk (o.a. oud vrijwilligers) ontsluiten. Een plan hiervan is in de maak en zal 2015 zijn beslag krijgen.

Activiteiten
Om onze doelstelling te realiseren zullen een aantal gerichte activiteiten worden uitgevoerd. Natuurlijk de bestaande activiteiten zoals daar zijn: donateur/gift beheer, nieuwsbrieven, Oeganda Dag, PEFO Oeganda aangelegenheden en bestuurlijke taken.
Daarnaast gaan we een aantal nieuwe activiteiten ontplooien, te weten:
  • opstellen zichtbaarheid plan (incl. content kalender);
  • aanmaken en inrichten LinkedIn pagina;
  • aanmaken en inrichten TWITTER pagina;
  • searchen, linken en onderhouden van PEFO contacten;
  • doelgroep bepaling en opstellen onderscheidende werving strategie;
  • werving actie donateurs (bellen, aanschrijven, bezoeken);
  • werving van giften (bellen, aanschrijven, bezoeken);
  • bedenken en uitvoeren inkomsten initiatief per bestuurslid;
  • bepalen financiële buffer en route daartoe;
  • afstemmen plan met PEFO Oeganda (Justin).

woensdag 28 oktober 2015

Grote gift van €2600,- binnengekomen!

Grote gift van €2600,- binnengekomen!

Deze maand hebben we een grote gift van €2600,- ontvangen voor PEFO. Het bedrijf CIMAR Electronics bestaat dit jaar 25 jaar (http://www.cimar.nl/) . Dat werd groots gevierd op 25 september. De giften die zij van de vele gasten hebben ontvangen, zijn gedoneerd aan 2  goede doelen, waaronder PEFO Nederland!
De mooie gift zal in Uganda een goede bestemming krijgen bij de oma's en hun kleinkinderen!
In een eerstvolgende nieuwsbrief zullen we weer een update geven van de activiteiten en gebeurtenissen die in Uganda konden worden bekostigd.


zaterdag 4 april 2015

Eerste huis in Oeganda gebouwd!

PEFO NEDERLAND – NIEUWSBRIEF 1 – April 2015

De hoogste tijd!

De hoogste tijd...

...voor wat updates uit Oeganda en Nederland! In deze nieuwsbrief kun je lezen over de bouw van het eerste huisje die de actie PEFO 10 jaar heeft opgeleverd. Drie nieuwe bestuursleden stellen zich voor en een bestuurslid neemt afscheid. Ook komt er weer een Oegandadag aan. Tot slot vragen we uw bijdrage voor een universitaire studente!
 

Eerste huisje van de 20 is af!

Zoals we in een eerdere update al hebben vermeld heeft de actie '20 huizen voor de oma's en hun kleinkinderen' in 1 maand al $5000,- opgeleverd. Inmiddels is dit bedrag gestegen naar $8,675. En het stijgt gestaag door. Ondertussen is het eerste huisje al gebouwd (zie foto bovenaan deze nieuwsbrief)!
Hoe gaat de bouw van zo'n huisje nu in zijn werk? Allereerst zijn de 20 oma's geselecteerd die een huisje het meest nodig hebben. Deze selectie is gedaan door een speciaal 'comité' van oma's uit de buurt (gemeenschap). Ze kiezen de meest kwetsbare, zwakke personen uit die ook de verantwoordelijkheid hebben om voor een aantal kleinkinderen te zorgen. Daarbij kijken ze naar de staat van de huidige huisjes.

De oma voor wie het eerste huisje is gebouwd, is Sanura Kyakuwaire. Zij is weduwe en zorgt voor 5 kleinkinderen. Haar huisje was erg krakkemikkig, stond op instorten en lekte. Het stond vlak langs een weg waar 's nachts zware trucks langs denderden.
Met de bouw van het nieuwe huisje werd gestart in augustus 2014 en in november was het helemaal klaar.


De mensen uit de buurt hebben meegeholpen door water te halen, cement te mengen, stenen te sjouwen en de lunch te verzorger voor de bouwvakkers. Ook de latrine wordt door de mensen uit de buurt gebouwd.
Normaal gesproken wordt het huisje, als het klaar is, tijdens een feestje 'officieel' overgedragen aan de nieuwe bewoners. In dit geval laat de ceremonie nog even op zich wachten, omdat PEFO graag een aantal belangrijke overheidsmensen uit wil nodigen voor de overdracht. Op deze manier kan de aandacht van de regering getrokken worden voor het belang van goede huisvesting voor kwetsbare oma's en hun kleinkinderen.
Kleinkinderen van Sanura voor nieuwe huisMaar natuurlijk zijn Sanura en de kinderen alvast in hun nieuwe huis getrokken en wonen daar met veel plezier! Wat de impact is van zo'n huisje kan natuurlijk pas op de langere termijn echt worden vastgesteld. Sanura en haar kinderen ervaren nu al dat ze minder vaak ziek zijn (malaria), beter slapen en dat de boeken en schooluniforms van de kinderen droog blijven!

Zie ook: Global Giving: Provide Shelter For 20 Ugandan Rural Grandmothers

Even voorstellen: 3 nieuwe bestuursleden

In september zijn er 3 nieuwe bestuursleden gestart. We waren al een tijd op zoek, en hebben nu 3 enthousiaste mannen gevonden! Hieronder stellen ze zich even voor.
Onze voorzitter, Trees Kars, heeft besloten om vanaf 2015 te stoppen met het bestuur vanwege persoonlijke omstandigheden. Trees heeft zich ingezet als voorzitter sinds 2011. Wij zijn Trees heel dankbaar voor haar trouwe inzet en zullen de fijne samenwerking missen!

Hilbrand van der Kooi
Ik ben woonachtig in het mooie Friesland, getrouwd met Trynke en trotse vader van twee dochters Willy (12), Nynke (10) en een zoontje Tjeerd (7). Voor Yacht (detacheerder van HBO en WO geschoolde interim professionals en onderdeel van Randstad) werk ik als Competence Director voor de vakgebieden Logistics & Procurement en Technology. Een uitdagende rol waarin veel focus ligt op het duidelijk profileren van Yacht als specialist op deze vakgebieden, kennisdeling en groei van marktaandeel. Yacht heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan; elk jaar doen we 10 projecten in samenwerking met onze partner 'People4Change'. Zodoende hebben mijn collega Ard van der Hoeven en ikzelf in 2013 een project mogen uitvoeren voor Justine en PEFO in Oeganda. Tijdens dit project hebben we Justine geadviseerd over hoe hij nieuwe kansen kan creëren om de bedrijfsvoering van PEFO te bestendigen. Na terugkomst in Nederland wilde ik graag betrokken blijven bij PEFO en mijn steentje bijdragen aan de doelstellingen die PEFO nastreeft; ondersteunen van PEFO Nederland geeft hieraan een prachtige invulling.

Ard van der Hoeven
In 2013 ben ik gegrepen door Oeganda en PEFO. Samen met Hilbrand van der Kooi mochten wij 2 weken verblijven bij Justine/PEFO en een aantal zakelijke ideeën uitwerken in business en implementatie plan. Wat een prachtig land, vriendelijke mensen en inspirerende omgeving hebben we ontmoet. Het is bewonderenswaardig wat PEFO al heeft bereikt en hoe er wordt samengewerkt met de kinderen, grootmoeders en instanties ter plekke. Toen ik in de loop van 2014 werd benaderd door PEFO Nederland om bestuurlijk mee te doen was de keuze snel gemaakt.
Ik ben woonachtig in Hattem, 42 jaar, woon samen met mijn vriendin en vier kinderen (tussen 11 en 6 jaar) en heb naast mijn werk een actief sportief leven (o.a. hardlopen en wielrennen). In het dagelijks leven ben ik verantwoordelijk voor Yacht Oost Nederland. Yacht is een bedrijf dat hoger opgeleiden detacheert in alle sectoren en vakgebieden en onderdeel is van Randstad. Mijn werkgever heeft een actief MVO beleid en daaruit hebben we via People4Change ontwikkelingshulp mogen doen. Thans als vrijwilliger van PEFO geeft het mij een goed gevoel om op afstand wat te kunnen betekenen voor de kinderen, grootouders en de PEFO collega's aldaar. Daarbij stel ik graag mijn netwerk, kennis en vaardigheden beschikbaar om PEFO bij te staan in hun droom en ervoor te zorgen dat de Nederlandse bijdrage op een dankbare plek terecht komt.

Rudy van den Hoven
Ik ben werkzaam als docent-onderzoeker aan de Faculteit voor Sociaal Werk en Educatie van de Haagse Hogeschool. Een van mijn taken is het opbouwen van een internationaal netwerk en in dat kader zijn we in 2013 ook een samenwerking gestart met PEFO in Oeganda. Met onze ervaring en kennis proberen we vanuit de Haagse Hogeschool PEFO te ondersteunen op het terrein van educatie en de verbetering van de sociaal-economische positie van de huishoudens en lokale gemeenschappen waar PEFO mee werkt. Praktisch betekent dat dat we jaarlijks enkele docenten uitzenden om een bijdrage te leveren aan het werk van PEFO (en tegelijkertijd zelf hun blik te verruimen en ervaring op te doen) en studenten de kans hebben een stage of afstudeeropdracht bij PEFO uit te voeren. Ik ben getrouwd, vader van twee dochters en woon in Vught. Voordat ik, inmiddels al weer tien jaar geleden, bij de Haagse Hogeschool ben komen werken, heb ik lange tijd in het buitenland gewoond en heb ik gewerkt voor een aantal Europese programma’s op het gebied van armoedebestrijding en lokale ontwikkeling. En nu hoop ik met deze kennis en ervaring iets bij te kunnen dragen aan het werk van PEFO, hier in Nederland en in Oeganda.
 

Giften gevraagd voor universitaire studente

Ook in 2015 is ons als PEFO Nederland gevraagd om weer een bijdrage te leveren voor de programma's in Oeganda. Specifiek wordt uw bijdrage gevraagd voor het betalen van een universitaire opleiding van een veelbelovende studente. (In Oeganda wordt geen onderscheid gemaakt tussen Hogeschool en universiteit). Veel jongeren doen een beroepsopleiding omdat deze goedkoper zijn en omdat ze op deze manier snel aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt. Het zou zo mooi zijn als dit meisje haar talenten om te studeren helemaal kan benutten en een diploma of bul kan halen in economie!

Oegandadag 2015
17 april in Veenendaal

Ook dit jaar wordt er weer een Oegandadag georganiseerd. Deze keer is PEFO Nederland niet in de organisatie betrokken. Het belooft weer een inspirerende middag & avond te worden! Zie www.oegandadag.nl

Terugblik 2014 in Oeganda

Naast alle projecten waar PEFO in Oeganda mee bezig is, zijn er een aantal specifieke activiteiten die PEFO Nederland heeft ondersteund in 2014. Je kunt op de blog een samenvatting lezen van het jaarverslag hiervan.
Pefo Nederland werkt samen met:
WorldGranny Adopteer een Geit Oskam V/F
Contact:
Stichting ter Ondersteuning van Pefo Uganda - PEFO Nederland
Stroyenborchdreef 231
3562 GX Utrecht
pefonederland@gmail.com
www.pefoug.org
http://pefo-nl.blogspot.nl
Bankreknr. (IBAN) NL71SNSB0967181127