woensdag 7 oktober 2020


PEFO NEDERLAND – SEPTEMBER 2020

Geen honger dankzij Corona noodfonds!Dankzij de royale giften die zijn binnengekomen na de oproep voor het Corona Noodfonds in april, hebben de mensen voor wie PEFO werkt, nauwelijks honger hoeven te lijden.

Grootmoeder Lyaka Grace Ouma vertelt het volgende ‘vanwege de lockdown moest ik mijn handeltje in tweedehands kleren stopzetten. Net op de dag nadat we van een maaltijd per dag naar geen maaltijd per dag waren gegaan, en de 6 kinderen met lege magen wakker werden, kregen we van PEFO maismeel, bonen zout en zeep. Ik heb meteen een vuur aangemaakt en we hebben niet eens gewacht totdat het eten helemaal gaar was.‘

Aan 750 ouderen en 250 tienermoeders en hun (klein)kinderen zijn voedselpakketten uitgedeeld en hygiëne-artikelen. Ook zijn er medicijnen verstrekt aan de dichtstbijzijnde gezondheidscentra, speciaal voor deze kwetsbare mensen.

Helaas is Corona nog niet weg. De besmettingen nemen nog toe. Maar de lockdown is inmiddels opgeheven. Mensen hebben weer toegang tot hun akkertjes en de markten. Ze kunnen vooralsnog weer zelf voor hun voedsel en inkomen zorgen. De toekomst blijft echter onzeker.
 
U kunt nog steeds uw bijdrage
aan het noodfonds overmaken.

Voor €25,- is er genoeg eten voor een maand
voor een huishouden (oma en kleinkinderen).
 
U kunt een gift overmaken naar NL71SNSB0967181127
t.n.v. Pefo Nederland, onder vermelding van Noodfonds Corona.

  
Contact:
Stichting ter Ondersteuning van Pefo Uganda - PEFO Nederland
Rubicondreef 7
3561 JA Utrecht
pefonederland@gmail.com
www.pefoug.org
http://pefo-nl.blogspot.nl
Bankreknr. (IBAN) NL71SNSB0967181127
 

zaterdag 18 april 2020

Noodoproep: Corona in Oeganda


Noodoproep: Corona in Oeganda


Nu ook in Oeganda het Corona virus is binnengekomen, graag uw aandacht voor de grootmoeders en de kleinkinderen voor wie ze zorgen. De oma’s zijn gezien hun leeftijd en soms ook gezondheidstoestand extra kwetsbaar.

Ook in Oeganda zijn maatregelen getroffen om het land te beschermen tegen verspreiding van het virus. Scholen zijn gesloten, markten en winkeltjes zijn dicht. ‘Social distancing is the way to go’. En dit wordt soms met harde hand gehandhaafd…

PEFO heeft de oma’s dringend geadviseerd om thuis te blijven gezien hun kwetsbare situatie. Thuis blijven betekent voor hen echter dat ze niet naar hun akkers kunnen en daarmee meteen hun bron eerste bron van inkomsten kwijt zijn.

Om hen en hun kleinkinderen te helpen, heeft PEFO een noodfonds opgericht. Van dit noodfonds worden voedselpakketten (denk aan maismeel, bonen) en zeep uitgedeeld. Ook is het bedoeld om producten als zeep, handschoentjes en mondkapjes en thermometers te kunnen bekostigen en een aantal belangrijke medicijnen / medische kosten, voor als mensen toch ziek worden.
Helpt u mee om dit noodfonds
mogelijk te maken? 

Voor €25,- is er genoeg eten voor een maand
voor een huishouden (oma en kleinkinderen).
U kunt een gift overmaken naar NL71SNSB0967181127
t.n.v. Pefo Nederland, onder vermelding van Noodfonds Corona.
Wilde Ganzen zal de opbrengst verdubbelen!


Contact:
Stichting ter Ondersteuning van Pefo Uganda - PEFO Nederland
Rubicondreef 7
3561 JA Utrecht
pefonederland@gmail.com
www.pefoug.org
http://pefo-nl.blogspot.nl
Bankreknr. (IBAN) NL71SNSB0967181127
 

woensdag 1 april 2020

Kijk mee naar de impact van een nieuw huis...


Jan Slagter, van Max Maakt Mogelijk, is teruggegaan naar Oeganda om daar te filmen hoe de situatie van een aantal grootmoeders nu is, nadat ze (dankzij de uitzending van Max maakt Mogelijk) een huis hebben gekregen, en ook een handeltje zijn begonnen.

Je kunt deze indrukwekkende maar ook hoopvolle uitzending hier terugkijken.


woensdag 31 oktober 2018

De grannies bij Max Maakt Mogelijk!

Zaterdag 3 november is om 6 uur 's avonds op NPO2 in het kader van Max Maakt Mogelijk ruim aandacht besteed aan het werk van PEFO in Oeganda. In maart van dit jaar is omroep MAX samen met twee vrouwen van Grannies2grannies Friesland naar Oeganda geweest om daar het woningproject (huisjes voor de grannies) van PEFO te filmen. Het was een indrukwekkende aflevering. 

Je kunt de uitzending hier terugkijken.


vrijdag 19 oktober 2018

Ons nieuwste project: een geitenfarm voor tienermoedersIn deze extra nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor een nieuw plan binnen het Adopteer een Geit project, namelijk het opzetten van een ‘geitenfarm’. Met deze farm wil Adopteer een Geit het project het komende jaar verduurzamen. In deze nieuwsbrief meer informatie daarover en ook de vraag om een bijdrage te leveren.Adopteer een Geit & Wilde Ganzen

In vorige nieuwsbrieven hebben we al verteld over het project Adopteer een Geit dat PEFO heeft overgenomen. In het kort werkt Adopteer een Geit aan het verbeteren van de leefomstandigheden en toekomstperspectief van tienermoeders.
De afgelopen jaren heeft Adopteer een Geit ruim 300 geiten uitgezet onder tienermoeders en hen ondersteund door middel van groepsbijeenkomsten, de organisatie van educatieve activiteiten, informatie en advies. De benodigde geiten zijn daarbij steeds aangeschaft op de lokale markten. Het nieuwe project voorziet in het opzetten van een 'geitenfarm', waarmee het mogelijk wordt om in de toekomst zelf de benodigde geiten te produceren. Dit biedt een aantal voordelen. In de eerste plaats komt dit de duurzaamheid van het project ten goede en maakt dit de organisatie op termijn minder afhankelijk van externe gelden. Tevens kan door de productie van geiten in eigen hand te nemen, beter worden toegezien op de kwaliteit van de geiten. Daarnaast is het de bedoeling dat de farm gaat functioneren als opleidingscentrum en tienermoeders met de aanwezige expertise en voorzieningen ondersteunt bij het opzetten van eigen activiteiten op dit vlak, waarmee zij een eigen inkomen kunnen genereren. Tenslotte wordt met de farm werkgelegenheid gecreëerd.

Om dit mogelijk te maken is Adopteer een Geit in samenwerking met Wilde Ganzen een wervingscampagne gestart die tot doel heeft de benodigde gelden te verwerven. In totaal gaat het om een bedrag van 24.000,- euro. Wilde Ganzen neemt daarbij een derde van dit bedrag, ofwel 8.000,-  voor hun rekening, er van uitgaande dat Adopteer een Geit/PEFO zelf de overige 16.000, - weet op te brengen. Het streven is om het totaalbedrag in het najaar van 2018/begin 2019 te werven zodat voorjaar 2019 begonnen kan worden met de bouw en inrichting van de boerderij, de aanschaf van de dieren en het aanstellen van personeel.

Het uiteindelijke doel is het zelfstandig functioneren van de farm en de productie van ca. 100 geiten per jaar die onder tienermoeders kunnen worden uitgezet. Doorberekeningen van het project laten zien dat, wanneer het lukt de investerings- en startkosten ter waarde van 24.000,- euro te financieren, het project daarna financieel zelfstandig verder zou kunnen draaien.

Wilt u een bijdrage leveren aan dit project? 
Dit kan door uw gift over te maken op rekeningnummer
NL68 SNSB 0927 5665 75 onder vermelding van “geitenfarm”.

Heeft u een andere manier om een bijdrage te leveren, misschien kent u iemand met een geitenboerderij in Nederland of heeft u er zelf veel kennis over, dan horen wij dit ook graag!

Via de site www.adopteereengeit.nl houden wij u dan op de hoogte van de verdere ontwikkeling van dit project. Ook voor meer informatie over Adopteer een Geit kun u op deze site terecht.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Wilde Ganzen, www.wildeganzen.nl, rekeningnummer NL53 INGB 0000 0400 00.
Contact:
Stichting ter Ondersteuning van Pefo Uganda - PEFO Nederland
Rubicondreef 7
3561 JA Utrecht
pefonederland@gmail.com
www.pefoug.org
http://pefo-nl.blogspot.nl
Bankreknr. (IBAN) NL71SNSB0967181127
 

dinsdag 5 juni 2018PEFO - Kinderdagcentrum 

PEFO Uganda wil graag een kinderdagcentrum opzetten voor de jonge kinderen van de arme families waarvoor ze werken. De verzorgers van de kinderen kunnen dan naar school, en de kinderen krijgen een goed dagprogramma, en veel ontwikkel- en speelmogelijkheden.
Vrijwilliger Reineke Commandeur is hier geld voor aan het inzamelen. Elke bijdrage ('one percent') is welkom! Zie ook onderstaande link:

https://onepercentclub.com/nl/projects/daycare-pefo
zaterdag 10 maart 2018

Terugblik 2017

PEFO NEDERLAND – maart 2018


In deze brief geven we een korte terugblik op afgelopen jaar - op de 3 programma’s die PEFO Nederland ondersteunt, namelijk; onderwijs voor de weeskinderen, huisvesting voor de oma’s en een geit (inkomen & training) voor de tienermoeders.Adopteer een Geit

Voor het Adopteer een Geit project is een heel mooi vernieuwde website gemaakt! Zie www.adopteereengeit.nl voor de nieuwste verhalen. Door de nieuwe website is het nog makkelijker en aantrekkelijker geworden om een geit te adopteren, en hiermee een tienermoeder te ondersteunen!Grannies2grannies

In 2017 is er geld opgehaald door de oma’s uit Friesland voor maar liefst 10 nieuwe huizen!
De groep van 14 Nederlandse oma’s/opa’s heeft twee weken lang opgetrokken met de oma’s in Uganda. Ze hebben samen van alles gedaan, zoals bijvoorbeeld het opzetten en inrichten van een tweede hands kledingwinkeltje! Ook zijn ze bij een aantal oma’s thuis op bezoek geweest. Sommigen woonden in een nieuw huis, anderen in een oud krakkemikkig huis. De oma’s uit Friesland geven aan dat het heel indrukwekkend was om te zien hoeveel kleinkinderen de Ugandese oma’s onder hun hoede hadden. Vaak was er ook nog een kind ziek of gehandicapt. Het was goed zichtbaar dat het wonen in een comfortabel (basic) huis dat niet op instorten staat, het leven veel ‘draaglijker’ maakt.


Onderwijs
Wat betreft het onderwijs lichten we het beroepsopleidingencentrum voor kwetsbare jongeren er even uit. Dit centrum draait inmiddels op volle toeren! 83 studenten werden er afgelopen jaar getraind. De opleiding tot kapper is het meest populair. Maar ook de opleidingen tot timmerman en kledingmaker doen het goed. Om de jongeren actief betrokken te laten zijn voor en in het centrum zijn er ‘verkiezingen’ gehouden waarin de studenten hun droom voor het centrum konden presenteren, waarna iedereen verschillende taken en verantwoordelijkheden toebedeeld kreeg.
Het centrum vervult ook steeds meer een community-functie. Zo werd ook de Window of Hope training (sociale weerbaarheidstraining) dit jaar in het centrum gehouden. leerkrachten van vijf nieuwe deelnemende scholen uit de omgeving deden mee.

Helpt u mee om de nieuwe kappers, timmerlieden en naaisters op te leiden? 
Uw bijdrage voor de trainingen is meer dan welkom!Contact:
Stichting ter Ondersteuning van Pefo Uganda - PEFO Nederland
Rubicondreef 7
3561 JA Utrecht
pefonederland@gmail.com
www.pefoug.org
https://pefo-nl.blogspot.nl
Bankreknr. (IBAN) NL71SNSB0967181127