Financieel jaarverslag 2017

De jaarrekening 2017 van Pefo Nederland (voluit: Stichting ter ondersteuning van Pefo Uganda) verschijnt dit jaar in een nieuw format. Met dank aan Partin voldoet het financieel verslag aan alle eisen die aan verslaglegging worden gesteld. (De accountantsnorm RJ650, in 2016 vastgesteld voor kleine fondsenwervende stichtingen, jaarinkomsten < 100.000 Euro).
Het verslag kunt u openen via de link naar de Jaarrekening 2017 van Pefo Nederland.