Financieel jaarverslag 2019

Hierbij presenteren we de jaarrekening 2019 van Pefo Nederland (voluit: Stichting ter ondersteuning van Pefo Uganda).

Met dank aan Partin voldoet het financieel verslag aan alle eisen die aan verslaglegging worden gesteld (de accountantsnorm RJ650, in 2016 vastgesteld voor kleine fondsenwervende stichtingen).

Het verslag kunt u openen via de link financieel jaarverslag 2019 van Pefo Nederland.