Beleidsplan & Beloningsbeleid

Bestaansreden 
PEFO Nederland is in 2004 opgericht door vrienden van Justine Ojambo, één van de oprichters van PEFO in Oeganda. Hun drijfveer was hem te helpen met zijn missie: het bouwen aan een goede toekomst voor en met de (wees)kinderen en hun verzorgers in Oeganda.

Beleidsplan
We zamelen geld in voor de projecten in Oeganda die geld nodig hebben. Dit doen we aan de hand van een begroting die door PEFO Uganda wordt opgesteld. We zamelen geld in via onze vaste donateurs, het werven van nieuwe en het aanschrijven van fondsen. Via een zakelijke betaalrekening wordt het geld regelmatig naar PEFO Uganda overgemaakt. Verder geven we presentaties en houden we het netwerk van PEFO Uganda in Nederland regelmatig op de hoogte met onze nieuwsbrief en blog. Indien mogelijk nodigen we de directeur en oprichter van PEFO Uganda uit in Nederland om persoonlijk een korte periode mensen te vertellen over het belang van het werk in Oeganda. Als PEFO Nederland doen we mee aan de organisatie van de tweejaarlijkse landelijke Oegandadag, www.oegandadag.nl.

Voor een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording verwijzen we naar de nieuwsbrieven op het blog.

Beloningsbeleid
De bestuursleden doen hun werk onbezoldigd. De stichting heeft geen medewerkers in dienst.

Geen opmerkingen: