Financieel Jaarverslag 2018

Graag presenteren we de jaarrekening 2018 van Pefo Nederland (voluit: Stichting ter ondersteuning van Pefo Uganda).

Met dank aan Partin voldoet het financieel verslag aan alle eisen die aan verslaglegging worden gesteld (de accountantsnorm RJ650, in 2016 vastgesteld voor kleine fondsenwervende stichtingen).

Het verslag kunt u openen via de link naar de Jaarrekening 2018 van Pefo Nederland.