dinsdag 18 januari 2022

Eindelijk weer naar school!

 

PEFO NEDERLAND – JANUARI 2022

Eindelijk weer naar school!Net als in Nederland worden de scholen in Oeganda deze maand weer geopend. Niet na een wat verlengde kerstvakantie, maar na een schoolsluiting van bijna 2 jaar! Dit is als gevolg van maatregelen tegen de coronapandemie. De langste schoolsluiting ter wereld, volgens cijfers van de Verenigde Naties. Helaas waren de meeste scholen in Oeganda niet in staat om virtueel onderwijs aan te bieden en hadden de meeste leerlingen niet de voorzieningen om dit te volgen.

De Oegandese jeugd heeft een enorme leerachterstand opgelopen, die waarschijnlijk grote gevolgen heeft in de toekomst. Veel kinderen zijn aan het werk gegaan. Het is zeer de vraag of bijvoorbeeld een 14-jarige terug zal keren naar de basisschool. Voelt hij / zij zich daar nog comfortabel en is hij /zij nog gemotiveerd? Bij laaggeletterdheid en het ontbreken van  een vakopleiding is het haast onmogelijk om de cirkel van armoede nog te kunnen doorbreken. Ook een grote toename van vroege huwelijken en tienerzwangerschappen is een gevolg van de langdurige schoolsluiting. 

De vraag is ook of de leerkrachten en docenten straks weer zullen terugkeren. Veel van hen doen nu ander werk, omdat ze vaak niet werden doorbetaald. Bovendien zijn ook de schoolgebouwen er zeer slecht uit gaan zien na zo’n lange tijd zonder onderhoud. 

Andere organisaties die werkzaam zijn in Oeganda spreken al van ‘een schoolsysteem dat een groot risico heeft om in te storten’. Al met al ligt er een enorme uitdaging voor het onderwijs in Oeganda te wachten…

PEFO heeft tijdens de langdurige schoolsluiting geprobeerd om wel iets van onderwijs te laten aanbieden. Zo is er homeschooling aangeboden op een aantal scholen waar veel kinderen zitten die gesponsord worden door PEFO. In het eerste jaar van de pandemie bezochten de leerkrachten de kinderen soms thuis. Inmiddels wordt er op school in kleine groepen van ongeveer tien leerlingen twee uur per dag leerstof uit het voorgaande schooljaar herhaald. Ook van de bibliotheek van PEFO werd de afgelopen tijd veel gebruik gemaakt. Er kwamen elke dag groepen kinderen naar de bibliotheek van PEFO om daar te lezen en te spelen. 

Alhoewel er op het gebied van onderwijs helaas weinig heeft kunnen gebeuren is PEFO op andere gebieden heel actief geweest. Er zijn weer meer huizen gebouwd voor oma’s en hun kleinkinderen. Veel van de grootouders hebben een handeltje of winkeltje kunnen starten. Ook is er voor hen een Rest Home gebouwd waar ze af en toe een paar nachten kunnen bijkomen van de zware taak die ze op zich hebben genomen; de zorg voor grote aantallen kleinkinderen. Het Rest Home dient tegelijk ook als inkomstenbron voor PEFO, want toeristen kunnen er ook verblijven. 

Verder is er een groot visserij-project gestart in Lake Victoria met steun van Rabobank Foundation. Het is de bedoeling dat dit ook een inkomstenbron wordt voor PEFO. Op dit moment levert het al veel werkgelegenheid op in een heel arme regio in Oost-Oeganda. In hetzelfde gebied is ook een eerste Oma-groep gestart, ze zijn heel enthousiast en vol goede moed!

Zodra onderwijs weer mogelijk is wil PEFO er graag weer tegenaan gaan voor de kinderen en jongeren! PEFO wil vooral de nadruk  gaan leggen op beroepsonderwijs (Vocational School). Zodat jongeren, ook de basisschool ‘dropouts’ in ieder geval een vak kunnen leren en aan de slag kunnen. PEFO wil meer verschillende trainingen aan gaan bieden en jongeren ook begeleiden in hun zoektocht naar werk of in het opstarten van een eigen onderneming. In de volgende nieuwsbrief zullen we daar meer over vertellen. U kunt wel alvast een bijdrage doen ten behoeve van dit nieuwe project.

Een korte beroepstraining van 3 maanden is er al voor €65,-.
 
Helpt u mee om om jongeren
een beroep te laten leren?

 
U kunt een gift overmaken naar NL71SNSB0967181127
t.n.v. Pefo Nederland, onder vermelding van Onderwijs.
  
Contact:
Stichting ter Ondersteuning van Pefo Uganda - PEFO Nederland
Rubicondreef 7
3561 JA Utrecht
pefonederland@gmail.com
www.pefoug.org
http://pefo-nl.blogspot.nl
Bankreknr. (IBAN) NL71SNSB0967181127
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten