woensdag 21 december 2022

Hoe houden we ze op school?

 

PEFO NEDERLAND – DECEMBER 2022

Hoe houden we ze op school?Afgelopen januari konden de kinderen in Oeganda eindelijk weer naar school! Veel kinderen hadden bijna 2 jaar gemist door Corona en de bijbehorende lockdowns.
Nu, bijna een jaar verder heeft PEFO voor haar studenten de balans opgemaakt en komt tot de conclusie dat er gelukkig heel veel kinderen weer naar school komen, schoolgeld is bij elkaar gespaard, kinderen willen graag. Binnen PEFO (Nederland) worden er al meer dan 165 kinderen gesponsord in de basisschool (de meesten) en voortgezet of beroeps/ hoger onderwijs.
Maar er zijn ook kinderen (zo’n 8%)  die het niet lukt om ook op school te blijven. Ze komen er achter dat ze toch wel heel veel gemist hebben en komen dan heel moeilijk mee met de lesstof. Kinderen worden toch vaak een paar klassen te hoog geplaatst, dan wat hun niveau is. En sluiten ook niet goed aan in een klas met allemaal ‘kleintjes’… De motivatie verdwijnt en het gewoon zelf geld verdienen lonkt. Dat deden ze tijdens de lockdowns ook. Er zijn kinderen die boda driver (brommer taxi) worden, of in de suiker plantages gaan werken. Ook zijn er meisjes die zwanger zijn geworden.
PEFO probeert hier een oplossing voor te vinden. Bijvoorbeeld door de jongeren te motiveren om op zijn minst een beroep te leren op het beroepsopleidingencentrum van PEFO!. Over andere strategieën wordt nog hard nagedacht.
Hier een verslagje van de kleinkinderen van 1 oma, die gesponsord worden;
 
De twee kleinkinderen van Namwebya konden hun school voortzetten. Hun resultaten zijn nog niet heel goed, maar ze doen hun best en de leerkrachten verwachten dat het beter zal gaan. Vooral bij rekenen gaan de leerkrachten hen extra begeleiding bieden de komende tijd.
Helaas zijn de andere twee kleinkinderen helemaal gestopt met school. In het begin deden ze net of ze naar school gingen, maar ze gingen niet. Hun oma heeft zelfs de ‘village chairperson’ erbij gehaald, maar het had geen effect. Ze werken nu op een suikerrietplantage in de buurt.
 

 
Nayuku Junior School
 
Verder heeft PEFO ook een eigen basisschool opgericht. De Nayuku Junior School in Busia (Oost-Uganda). Een school die graag kwalitatief goed onderwijs wil bieden, in kleinere klassen. De school is begin dit jaar gestart. De docenten zijn erg gemotiveerd en de kinderen heel enthousiast! Wel valt het aantal kinderen dat zich heeft ingeschreven wat tegen. Het is nog onduidelijk wat daar de reden precies van is. Het schoolgeld is laag, dat kan het probleem niet zijn. Misschien moet er gewoon nog wat meer mond op mond ‘reclame’ gemaakt worden. Kinderen die enthousiast kunnen vertellen over wat ze allemaal geleerd hebben!Trip naar Duitsland
10 studenten, ondersteund door PEFO, kregen in oktober de kans om op reis te gaan naar Duitsland. Zo ook Patricia, de kleindochter van oma Margret. Zij doet het goed op school, scoorde afgelopen jaar bovengemiddeld in alle vakken.
De reis was een onderdeel van een jeugd-uitwisselingsprogramma, gesponsord door de Duitse overheid. Het doel van dit project is om gezamenlijk (zowel een Westers land als een ontwikkelingsland) de vraag te onderzoeken en te beantwoorden hoe een ‘gezonde levensstijl’ onderdeel kan zijn van een duurzame manier van leven op de aarde. Het thema is kort gezegd ‘Healthy Life – Healthy Planet’
In Duitsland hebben de studenten samen met de Duitse studenten meegedaan met allerlei ‘gezonde’ activiteiten zoals sport, (gezond) koken, en activiteiten gericht op mentale gezondheid. Over een jaar hopen de Duitse studenten van de IGS Luneburg School naar Uganda te komen.
 

 
 
Tienermoeders en geitenceremonie
Afgelopen november is er weer een geitenceremonie georganiseerd om geiten uit te geven aan 50 tienermoeders. De laatste ceremonie is alweer even geleden, door Corona en ook doordat PEFO druk bezig was met het bouwen van de geitenboerderij. De ceremonie was daarom weer extra bijzonder! Er zijn 50 geiten uitgedeeld aan 50 tienermoeders. Hopelijk lukt het hen om met behulp van de geit en de nodige begeleiding, training en groepsgesprekken in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien en terug te keren naar school of naar werk. En ook om  weer onderdeel te worden van de gemeenschap, waar ze vaak uit verstoten werden. De ceremonie zelf heeft daar aan bijgedragen door ook lokale leiders en familieleden uit te nodigen.

  

 
Oma's en huizenbouw
Met de huizenbouw voor de oma's gaat het heel goed. Elke maand komt er wel een nieuw huisje bij en is er weer een nieuwe oma met haar kleinkinderen die een veilig onderdak heeft! De meeste handeltjes die de oma's als onderdeel van het project hebben gestart lopen goed. In november heeft er weer een groep Nederlandse oma’s / sponsoren het project bezocht. Zie ook www.grannies2granniesfriesland.nl
 
Alles is duurder geworden
Al met al kon er veel gedaan worden het afgelopen jaar. Wel is het zo dat in heel Uganda de voedsel- en transportprijzen erg gestegen zijn het afgelopen jaar. Dit levert bij alle mensen, maar vooral bij de mensen die al in grote armoede leefden veel extra armoede op en heeft ook effect op de projecten van PEFO.
 
 
Giften en donaties zijn altijd welkom voor het kunnen blijven draaien van de genoemde projecten. Binnenkort kunt u ook een specifieke donatie doen op de doneerpagina van onze nieuwe website (deze is bijna klaar). www.pefonederland.nl
 
U kunt een gift overmaken naar
NL71SNSB0967181127 t.n.v. Pefo Nederland.
  
Contact:
Stichting ter Ondersteuning van Pefo Uganda - PEFO Nederland
Rubicondreef 7
3561 JA Utrecht
pefonederland@gmail.com
www.pefoug.org
http://pefo-nl.blogspot.nl
Bankreknr. (IBAN) NL71SNSB0967181127

Geen opmerkingen:

Een reactie posten