maandag 18 december 2023

Onderwijs, onderdak en... een geit! 🐐

 

PEFO NEDERLAND – DECEMBER 2023

Onderwijs, onderdak en... een geit! 🐐


Net als in ons nieuwe logo, geeft deze nieuwsbrief een indruk van de projecten rondom de 3 groepen en thema’s waar PEFO zich in Uganda op richt; kinderen (onderwijs), oma’s (onderdak) en tienermoeders (een geit voor inkomen).

Update onderwijs
In de vorige nieuwsbrief werd beschreven dat het na de lange Lockdown in verband met corona nog best een uitdaging was om de kinderen weer op school te krijgen en te houden. Inmiddels is de motivatie weer helemaal terug! Een vrouw die namens grannies2granniesFriesland een bezoek aflegde aan alle gesponsorde kinderen schrijft daarover het volgende ‘We komen op veel verschillende scholen, we zien kinderen van vier tot achttien jaar, vrolijke kinderen, verlegen kinderen, slimme kinderen, kinderen die de leerstof nog heel moeilijk vinden, maar allemaal zijn ze blij dat ze naar school kunnen gaan.’
Ook vertelt ze over het belang van het betalen van schoolgeld;
‘Sommige kinderen proberen zelf hun schoolgeld bij elkaar te sprokkelen door ‘on and off’ naar school te gaan. Een paar dagen suikerriet kappen en wat verdienen en dan mag je zoals Mbidde drie dagen lang weer door de schoolpoort naar binnen gaan.  Of Nangobi Rashida, zij werd steeds weer van school naar huis gestuurd omdat zij haar schoolgeld niet had betaald, maar elke dag ging zij toch weer stiekem achter in de klas zitten in de hoop dat de leerkracht haar niet op zou merken. Zij mocht echter niet het overgangsexamen van S.1 naar S.2 doen, tot wij besloten haar schoolgeld van het jaar 2023 alsnog te betalen. Nu mag zij volgende week ook haar afsluitende examen doen. Elk kind heeft zo zijn of haar eigen verhaal, maar allemaal hadden zij zonder sponsoring geen enkele kans gehad naar school te gaan.’


Omdat het aantal kinderen, veelal kleinkinderen van de oma’s, dat schoolgeld nodig heeft zo ontzettend groot is (inmiddels al 180) wordt voor de meeste kinderen alleen de basisschool, middelbare school en een beroepsopleiding bekostigd. Het betalen van hogeschool / universiteit is buiten proportioneel hoog; van dat bedrag kunnen weer heel veel andere kinderen een beroepsopleiding doen. Toch heeft een enkeling daartoe wel, eerder al, de kans gekregen. Zoals Kigenyi Derick. Hij vertelt hier zijn verhaal;

‘Ik ben Kigenyi, het tweede kind van 7 kinderen. Mijn vader verliet ons gezin toen ik 14 was. Mijn moeder deed haar uiterste best om het schoolgeld voor mij en mijn oudste zus elk jaar weer bij elkaar te sprokkelen. Maar na de basisschool lukte dat niet meer. Mijn zus ging in dienst als ‘housemaid’ en ik ging metaal en plastic verzamelen om te verkopen. In 2010 ben ik voor het eerst in contact gekomen met PEFO. PEFO sponsorde mijn middelbare school, eerst de eerste 4 jaar, en toen ik goede cijfers haalde ook de laatste 2. Daarna heeft PEFO ook bijgedragen om mij naar Makerere Business School te laten gaan. Ik heb Bachelors Degree in Entrepreneurship and small scale Business management gedaan. Op 16 februari 2023 heb ik mijn diploma gehaald. Nu werk ik bij Platinum Credit, als een sales agent in Uganda. Ik ben inmiddels ook in staat om mijn broertjes en zusjes te financieel te ondersteunen. Zo heeft PEFO niet alleen mijn leven
maar dat van mijn hele familie veranderd!

Het eigen Beroepsopleidingencentrum van PEFO heeft zich ook verder ontwikkeld. Sinds afgelopen jaar is het centrum geregistreerd om een officieel examen af te leggen, het DIT (Directorate of industrial training) voor de drie trainingen die worden aangeboden, namelijk de kappersopleiding, het kleding maken, en de opleiding voor timmerman. Dit jaar zijn er 24 jongeren die hun diploma in een van de beroepen hebben gehaald!


Update oma’s:
Voor de oma’s zijn er afgelopen jaar mooie dingen tot stand gekomen, zoals de bouw van huisjes, een zadenproject en een eigen bank... Zie voor een uitgebreid verslag ook www.grannies2granniesfriesland.nl.
Hier worden een paar mooie dingen uitgelicht;
Oma Florence is een van de oma’s voor wie afgelopen jaar een nieuw, stevig huis is gebouwd waar zij met haar 9 kleinkinderen in kan wonen. Ook heeft zij een rolstoel gekregen zodat zij niet meer hoeft rond te sjouwen met Gift, haar ernstig gehandicapte kleindochter. En dankzij haar handeltje in visjes, verdient ze genoeg inkomen om het gezin dagelijks mee te voeden.

Ook is er een groep oma’s die een ‘bank’ hebben opgericht. Ze hebben dit eerder geprobeerd, maar toen corona kwam, mislukte dit. Sinds december 2022 heeft de bank een nieuwe start gemaakt. Dit keer zijn het de oma’s zelf die het beheer en bestuur voeren. Voor de bank is een eigen onderneming geregistreerd en ook een eigen bankrekening geopend. Enkele tientallen oma’s hebben het minimale ledengeld  (10.000 shilling, ongeveer 2,50 euro) gestort en vervolgens periodiek een paar duizend shilling op hun eigen spaarrekening gezet. De totale inleg bedraagt momenteel 3 miljoen shilling (ongeveer 750 euro) en alles is zeer nauwkeurig vastgelegd in een kasboek met een ledenadministratie. De leden zelf hebben een spaarbankboekje.

De leden kunnen een lening aanvragen wanneer de kas is aangegroeid tot 5 miljoen shilling. De leningen bedragen veelal enkele honderdduizenden shillings en kennen een korte looptijd met een rente van circa 5%. Voor de oprichting van de bank en de administratie volgden de oma’s een cursus, en er zullen nog enkele trainingen volgen. Het ziet er naar uit dat deze bank wel blijft bestaan!

Update tienermoeders
In de vorige nieuwsbrief is geschreven over de 50 geiten die uitgedeeld werden aan 50 tienermoeders met het Adopteer een Geit project. Zie voor een uitgebreid verslag van een van de tienermoeders ook www.adopteereengeit.nl
Niet alle tienermoeders hadden evenveel geluk als dat meisje. Toch is het mooi om te zien dat het betrekken van deze meiden bij een PEFO-project sowieso een mooi effect heeft. Ze worden bijvoorbeeld gemotiveerd om (tegen geringe kosten) een training van het Beroepsopleidingencentrum van PEFO te volgen, of ze maken gebruik van de naaimachines of de bibliotheek van het centrum. En ook is het centrum een plek waar ze counseling en advies kunnen krijgen.


Tot zover weer een korte indruk van de mooie mensen en projecten van PEFO in Uganda. In de vorige nieuwsbrief was beloofd dat de website bijna klaar zou zijn, helaas blijven we tegen technische problemen aanlopen. We gaan er hard aan werken om deze snel op te lossen en zullen laten weten als de website echt klaar is!

 
Help mee om de mooie projecten voor kinderen,
oma’s en tienermoeders in Uganda te kunnen voortzetten!
 
U kunt een gift overmaken naar
NL71SNSB0967181127 t.n.v. Pefo Nederland.
  
Contact:
Stichting ter Ondersteuning van Pefo Uganda - PEFO Nederland
Rubicondreef 7
3561 JA Utrecht
pefonederland@gmail.com
www.pefoug.org 
http://pefo-nl.blogspot.nl
Bankreknr. (IBAN) NL71SNSB0967181127
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten