donderdag 1 juni 2017

Bijzondere start

PEFO NEDERLAND – februari 2017


Een bijzondere start!


2017 begint voor PEFO Nederland heel bijzonder: met de samenwerking met Grannies2Grannies!
Behalve het verzorgen van onderwijs voor de weeskinderen en een geit (inkomen) voor de tienermoeders wordt nu ook een huis voor de oma’s in het programma van PEFO Nederland opgenomen! In deze nieuwsbrief meer over de 3 projecten van PEFO Uganda die worden ondersteund door PEFO Nederland.Samenwerking Grannies2Grannies!

Grannies2Grannies Friesland bestaat uit een aantal grootmoeders die zich inzetten voor een groep grootmoeders in Oeganda. "Wij beseffen hoe groot het verschil is tussen de situatie van ons en de situatie van de grootmoeders in Oeganda. Wij passen af en toe op onze kleinkinderen, maar die gaan na verloop van tijd weer terug naar huis. Maar de grootmoeders in Oeganda hebben de permanente zorg voor hun kleinkinderen. Dit omdat hun eigen kinderen zijn overleden, meestal ten gevolgde van aids. Ook wonen ze in huisjes die elk moment kunnen instorten."
"Het doel van onze groep is om elk jaar een aantal huisjes te financieren voor deze grootmoeders in Oeganda. We zijn in oktober 2011 begonnen en hebben tot nu toe 24 huisjes kunnen financieren! Tot 1 januari 2017 waren we onderdeel van WorldGranny, een stichting in Amsterdam die als doel heeft de positie van ouderen in derde wereldlanden te verbeteren. Maar omdat deze stichting een andere weg is ingeslagen, hebben wij PEFO Nederland gevraagd of wij ons bij hen kunnen aansluiten. Tenslotte werken we allebei voor dezelfde organisatie, namelijk PEFO Uganda. Na een paar verkennende gesprekken waren wij het er allemaal over eens dat wij elkaar prima kunnen versterken, zodat we per 1 januari 2017 onderdeel van PEFO Nederland zijn geworden."
Ria Bakker, een van de grootmoeders, maakt nu ook deel uit van het bestuur van PEFO Nederland.
Zie ook www.grannies2granniesfriesland.nl

Update Adopteer een Geit

PEFO Nederland heeft inmiddels alweer 1 jaar geleden het project Adopteer een Geit overgenomen. Dit loopt goed in Oeganda. Om te laten zien wat de impact is van een geit op het leven van een tienermeisje, volgt hier het verhaal van Nabwire Angelina:
Nabwire werd veel te jong zwanger. Ze moest stoppen met haar school en verloor hierdoor elke hoop op een toekomst. Gelukkig kon ze meedoen aan 'Adopt a Goat'. Tijdens de bijeenkomsten met andere tienermeisjes werd ze weer gemotiveerd om terug naar school te gaan. Helaas overleed haar vader in dat jaar aan Aids. Schoolgeld kon niet meer worden betaald. Dankzij de organisatie PEFO (die ook het Adopt a Goat project runt) kon haar schoolgeld toch worden betaald. Ook de vervolgopleiding tot verpleegster wordt gedeeltelijk door PEFO bekostigd. Voor het gedeelte dat Angeline zelf moet betalen gebruikt ze de geiten. Toen haar eerste geit kleintjes kreeg, kon ze een geit teruggeven aan het project. Een andere geit is verkocht voor schoolgeld. Op dit moment zijn er drie geiten waarvan er twee weer snel kleintjes zullen krijgen. Voor het schoolgeld voor haar zoontje - die in 2017 gaat starten met school - zullen de nieuwe geiten goed van pas komen! Nabwire is erg blij dat er weer zicht is op een betere toekomst voor haar en haar zoontje!
Zie verder: www.adopteereengeit.nl


Beroepsopleiding voor de jongeren
Zoals we de vorige keer al schreven heeft PEFO een eigen Beroepsopleidingscentrum. Dit centrum is nu volledig in gebruik genomen en bevat ook een bibliotheek! Het centrum is bedoeld voor de meest kwetsbare jongeren uit de buurt: het gebied waar PEFO werkzaam is. Vaak zijn dit weeskinderen, en groeien deze kinderen bij hun grootouders op. Het zijn jongeren die geen geld hebben voor een vervolgopleiding na de middelbare school of kinderen die hun school niet hebben af kunnen maken. Om ervoor te zorgen dat deze kinderen toch een vak leren en daarna inkomen kunnen verdienen is dit centrum opgericht. De beroepen die je kunt leren zijn kleermaker, kapper en timmerman.
Op dit moment volgen er in totaal 30 jongeren een training. Afgelopen schooljaar 2015/2016 hebben 36 jongeren hun training succesvol afgerond. De meesten van hen hebben ergens een baan(tje) gevonden bij een salon of werkplaats. Een aantal is voor zichzelf begonnen en maakt producten die ze zelf verkopen.
In het Oosten van Oeganda wordt eenzelfde soort centrum gebouwd. PEFO is daar al langere tijd actief. In het Oosten is de jeugdwerkloosheid nog hoger dan in de rest van het land. Een beroepsopleidingencentrum is daar zeer welkom!

Helpt u mee om de kwetsbare jongeren een beroep te leren? 
Uw bijdrage voor het bekostigen van de trainingen is meer dan welkom.
Op deze manier sponsort u niet slechts 1 jongere, maar een hele groep jongeren om onderwijs te krijgen!Contact:
Stichting ter Ondersteuning van Pefo Uganda - PEFO Nederland
Rubicondreef 7
3561 JA Utrecht
pefonederland@gmail.com
www.pefoug.org
http://pefo-nl.blogspot.nl
Bankreknr. (IBAN) NL71SNSB0967181127
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten