maandag 4 januari 2016

PEFO adopteert...!?

PEFO NEDERLAND – januari 2016

PEFO adopteert...!?


Ja, PEFO Nederland, de organisatie voor weeskinderen krijgt een adoptie-organisatie geschonken. Hoe passend kan het zijn! Vanaf 1 januari 2016 neemt PEFO Nederland de organisatie 'Adopteer een Geit' over. Daarover meer uitleg in deze nieuwsbrief. Verder doen we verslag van de mooie dingen die de afgelopen tijd plaats vonden in Oeganda. Ook willen we graag onze visie en missie met jullie delen, zoals we deze vanaf het nieuwe jaar vorm willen geven.Overname Adopteer een Geit!

Het idee Adopteer een Geit (AeG) is bedacht door Joanne Leerlooijer toen zij voor haar afstudeeropdracht in Oeganda verbleef. Ze deed onderzoek naar het leven van kwetsbare tienenmoeders die verstoten werden in hun omgeving en niet meer naar school konden omdat ze ongetrouwd en vaak ongewild moeder werden. Door ze een geit te schenken – geadopteerd in Nederland – verkrijgen deze tienenmoeders inkomen om weer naar school te gaan en veel belangrijker nog ‘aanzien’, waardoor ze weer onderdeel worden van de dorpsgenootschap. Naast de geit krijgen de tienermoeders een educatieprogramma aangereikt. Altijd opgezet voor een periode van 5 jaar met een hulporganisatie (projecthouder) in Oeganda. Sinds de oprichting van de stichting AeG in 2005 zijn er duizenden geiten geschonken en meisjes geholpen.  Op dit moment is er een organisatie in Oeganda waar Adopteer een Geit voor werkt en dat is... PEFO Oeganda!
 De ondertekening van de overdracht op 30 november, in bijzijn van Justine Ojambo.
Met de overname willen we het gedachtegoed en adoptie mogelijkheid van AeG levendig houden en is het project voor PEFO Oeganda veilig gesteld voor de komende jaren. Meer informatie over AeG of ook een geit adopteren en een tienermeisje toekomstperspectief bieden? Kijk op www.adopteereengeit.nl

Foto: De ondertekening van de overdracht op 30 november, in bijzijn van Justine Ojambo.

In Oeganda: de jongeren
Ondertussen staat er in Oeganda op het terrein van de PEFO boerderij een groot gebouw.  Hier worden sinds kort verschillende beroepsopleidingen aangeboden. Ook zal het deels worden gebruikt als kantoor van PEFO. Jongeren kunnen getraind worden tot o.a. kledingmaker, meubelmaker en kapper. Ook wordt er nog gewerkt aan een bibliotheek.

         

Op deze manier kan PEFO de jongeren waar het zich al jarenlang voor inzet - met schoolgeld en ook met de projecten voor de oma's -  een gerichte opleiding aanbieden. Zo kunnen ze een beroep leren dat hen zal helpen in hun eigen onderhoud te voorzien en dat van hun familie.
Natuurlijk zijn er ook jongeren die een ander talent hebben, dat deze beroepsopleiding niet kan bieden, of jongeren die het talent hebben om door te studeren aan hogeschool of universiteit  PEFO doet zijn best om ook deze jongeren een studie te kunnen bieden. Hierover in het volgende stukje meer.

Akeno Martha

Akeno Martha, een jonge vrouw van 23 jaar vertelt het volgende: Ik ben de een na oudste in een gezin van 5 kinderen. Mijn moeder zorgde voor ons. Toen zij in 2010 overleed, gingen wij naar onze tante. Mijn tante kon onze schoolkosten niet betalen. Gelukkig kwam PEFO in beeld in 2011. Dankzij PEFO kon ik toch verder met mijn school: eerst maakte ik het voortgezet onderwijs af, ik haalde zelfs het 'Uganda Certificate of Advanced learning'! En daarna deed ik een beroepsopleiding in Jinja. Afgelopen oktober heb ik mijn diploma voor elektricien gehaald. Inmiddels heb ik een baan gevonden bij een groot staalbedrijf! Met het inkomen dat ik verdien kan ik o.a. mijn jongere broer helpen, zodat hij ook zijn school af kan gaan maken. Ik ben reuze dankbaar dat PEFO mij deze kansen gegeven heeft! Dankzij PEFO heb ik nu een beter leven, en mijn familie ook.

Helpt u (weer) mee om nog veel meer jongeren zoals Akeno te kunnen helpen om zo'n mooie toekomst op te bouwen!
Bijdragen voor schoolgeld zijn ook in 2016 weer van harte welkom!

In Oeganda: de ouderen

De grootouders van Budondo blijken ware kenners te zijn op het gebied van 'indigenous food'. Ze werden uitgenodigd om het voedsel dat ze dagelijks verbouwen ten toon te stellen en er ook informatie over te kunnen geven. En ze wonnen de eerste prijs! Een heel waardevol moment dat ook laat zien hoe deze oma's 'gegroeid' zijn. Ze zijn nu in staat om in hun eigen voeding te kunnen voorzien, en ze hebben zoveel zelfvertrouwen gekregen dat ze dit ook aan anderen 'durven' te laten zien en horen. Ze weten dat ze er mogen zijn en hoe belangrijk ze zijn voor de volgende generatie. Een groot verschil met hoe arm, kwetsbaar en onzichtbaar ze waren, jaren geleden, voordat ze in beeld waren bij PEFO!
Visie & missie en nieuwjaarsgroet

Voor de komende jaren is ons motto 'zichtbaar actief naar een hogere bijdrage'. Daar bedoelen we mee dat we als (vrij nieuw) bestuur verse energie gaan stoppen in het maken van de 'next step' van PEFO Nederland. De voornaamste pijlers hierbij zijn zichtbaarheid, een actiever bestaan en een grotere financiële en kennisgerichte bijdrage waarin continuïteit wordt vergroot voor PEFO Oeganda. Zie voor het hele plan deze link. Als het goed is zien jullie dat snel terug. De overname van Adopteer een Geit is al een mooie stap!

Op nog meer mooie stappen...
het nieuwe jaar tegemoet! Contact:
Stichting ter Ondersteuning van Pefo Uganda - PEFO Nederland
Rubicondreef 7
3561 JA Utrecht
pefonederland@gmail.com
www.pefoug.org
http://pefo-nl.blogspot.nl
Bankreknr. (IBAN) NL71SNSB0967181127
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten