dinsdag 29 december 2015

PEFO missie en doelstelling 2015-2018

Zichtbaar actief naar een hogere bijdrage
Versie 1.1, d.d. 12-09-2015
  
Inleiding
PEFO Nederland bestaat 11 jaar en ondersteunt PEFO Oeganda. In 2014 zijn er drie nieuwe bestuursleden toegetreden om samen met de bestaande bestuursleden nieuwe energie te stoppen en het maken van de next step van PEFO Nederland. De voornaamste pijlers hierbij zijn zichtbaarheid, een actiever bestaan en een grotere financiële en kennisgerichte bijdrage waarin continuïteit wordt vergroot voor PEFO Oeganda.

Missie
Onze drijfveer is het actief bijstaan* van PEFO Oeganda in het bouwen aan een goede toekomst voor én met de aids (wees)kinderen en hun verzorgers in Oeganda.
* in kennis en financiële zin

Doelstelling
Als PEFO Nederland hebben wij de ambitie de komende jaren actief te werken aan onze zichtbaarheid, netwerk, financiële bijdrage en continuïteit daarvan.
We willen in 2015 de voorbereidingen treffen en de stap zetten om naar een financiële bijdrage te gaan van €15.000 per jaar. Dit willen we realiseren door meer activiteiten die zichtbaar zijn in ons netwerk.


Continuïteit
Voor het goed kunnen functioneren van PEFO Oeganda is het nodig continuïteit te bieden. Continuïteit in het algemene voortbestaan en continuïteit in het hebben van een financiële buffer.
In het algemene voortbestaan van PEFO Nederland willen we een bredere basis bouwen van donateurs, giften en netwerk (o.a. kring van vrijwilligers). Hierdoor kunnen we PEFO Oeganda nog meer bijstaan de komende jaren en zijn de inkomsten op de langere termijn ook beter gewaarborgd.
De financiële buffer is nodig om het gehele jaar te beschikken over de benodigde gelden zodat ten allertijden - binnen de goedgekeurde begroting - financiële behoeften uit Oeganda kunnen worden overgemaakt. Daarnaast willen we in de tijd de inkomsten meer synchroniseren op de uitgaven.

Financiële bijdrage
We willen onze financiële bijdrage gaan verhogen naar gemiddeld €15.000 per jaar over de jaren 2016-2018. In 2015 willen we daartoe een belangrijke aanzet maken.
Dit gaan we doen door het uitbreiden van het aantal donateurs van 15 naar 30 (€1.800/jaar) en het ontplooien van 5 gift initiatieven vanuit de bestuursleden (€2.000/jaar). Hiervoor gaan we nieuwe wegen bewandelen in ons eigen netwerk, het netwerk van PEFO Oeganda en dat van de ouderenbonden.

Zichtbaarheid
We willen PEFO Nederland en PEFO Oeganda haar activiteiten zichtbaarder maken door o.a. gebruik te gaan maken van sociaal media (LinkedIn en Twitter) en de communicatiekanalen van de ouderenbonden. Hiermee kunnen we een groter en actiever netwerk (o.a. oud vrijwilligers) ontsluiten. Een plan hiervan is in de maak en zal 2015 zijn beslag krijgen.

Activiteiten
Om onze doelstelling te realiseren zullen een aantal gerichte activiteiten worden uitgevoerd. Natuurlijk de bestaande activiteiten zoals daar zijn: donateur/gift beheer, nieuwsbrieven, Oeganda Dag, PEFO Oeganda aangelegenheden en bestuurlijke taken.
Daarnaast gaan we een aantal nieuwe activiteiten ontplooien, te weten:
 • opstellen zichtbaarheid plan (incl. content kalender);
 • aanmaken en inrichten LinkedIn pagina;
 • aanmaken en inrichten TWITTER pagina;
 • searchen, linken en onderhouden van PEFO contacten;
 • doelgroep bepaling en opstellen onderscheidende werving strategie;
 • werving actie donateurs (bellen, aanschrijven, bezoeken);
 • werving van giften (bellen, aanschrijven, bezoeken);
 • bedenken en uitvoeren inkomsten initiatief per bestuurslid;
 • bepalen financiële buffer en route daartoe;
 • afstemmen plan met PEFO Oeganda (Justin).

1 opmerking:

 1. Nice post. Thanks for taking time to publish this useful information! It is no more difficult to find undergraduate scholarships in India with ScholFin.

  BeantwoordenVerwijderen