woensdag 31 oktober 2012

NCDO project: Voor kinderen en vrouwen


De bestuursleden Annette en Erwin Bos hebben 2 jaar geleden een (vervolg)aanvraag gedaan bij het fonds NCDO voor het project 'Oeganda: Window of Hope en microkrediet in Jinja district'.
In april is dit project afgerond en het rapport ingeleverd en goedgekeurd.
Hieronder een kort verslag. 

Het doel van het project was om de bestaande programma's Window of Hope[1] en Microkrediet [2]te versterken voor een beter resultaat. Dit werd gedaan door de mensen uit de community (gemeenschap) meer bij de projecten te betrekken en door meer samen te werken met andere organisaties.Voor het Window of Hope-project betekende dit concreet dat er een aantal mensen een week lang is getraind in 'Child Counseling'. Het gaat dan om de groep oma's, de  groep moeders met HIV/AIDS en de groep leerkrachten. TASO (The Aids Support Organisation), een organisatie die veel expertise heeft op dit gebied verzorgde de training.  In iedere community is er nu een aantal  vaste 'counselors', een soort vertrouwenspersonen. Daar kunnen kinderen altijd terecht wanneer ze individuele problemen hebben, zoals bijvoorbeeld Namulondo Hunaisa:

Namulondo Hunaisa is 15 jaar. Ze is wees en woonde bij haar grootmoeder. Toen haar grootmoeder ziek werd, was ze niet meer goed in staat om voor Hunaisa te zorgen. Zo kon ze de € 4 om Hunaisa's eindexamen resultaten van de basisschool in te zien, niet betalen. Haar grootmoeder stuurde Hunaisa daarom  naar haar oom om hulp te vragen. Maar haar oom probeerde Hunaisa uit te huwelijken. Hunaisa vluchtte weg en zocht onderdak bij een ander familielid. Deze vrouw bleek deelneemster te zijn van een van de omagroepen van PEFO. Ze bracht Hunaisa naar de counselor Mariam Mulindwa.  Hunaisa kreeg bij Mariam een luisterend oor,  begrip voor haar situatie en morele steun. Verder heeft Mariam Hunaisa geholpen  om haar schoolresultaten te verkrijgen en vervolgens bij PEFO gevraagd om een plekje voor Hunaisa in het onderwijsprogramma. Omdat Hunaisa op de grond sliep, heeft Mariam ook een matras voor haar weten te regelen. Hunaisa woont nu weer bij haar grootmoeder en gaat naar het voortgezet onderwijs.

De getrainde counselors houden regelmatig bijeenkomsten waar ze op hun beurt alle informatie die ze op de training hebben gekregen aan de andere oma's en verzorgers doorgeven. De thema's die aan de orde komen zijn thema's die ook in het programma van de kinderen voorkomen, zoals:  seksualiteit, HIV/AIDS, verzorging van zieke (HIV-positieve) kinderen en stigma/discriminatie van mensen met AIDS. Daarnaast geven de counselors bijzondere  aandacht aan de rol die je als verzorger hebt in het ondersteunen van je (klein)kinderen. Wij waren in december 2011 bij zo'n bijeenkomst  en vonden het erg mooi om te zien dat de oma's bij elkaar te rade gaan met opvoedingsvragen als : ''hoe bescherm je je kleinkinderen  wanneer ze in de puberteit graag naar 'risicovolle' plekken zoals disco's en bars gaan'' .

Verder kon het Window Of Hope programma dankzij het project gestart worden op een nieuwe basisschool. Dit is al de vijfde school in de buurt van Jinja waar het programma nu loopt!
Ook zijn er twee trainingsdagen voor tieners gehouden. Zij zaten niet meer op de basisschool maar konden op deze manier toch ook leren over dezelfde thema's (seksualiteit en HIV/AIDS).


Microkrediet:
Omdat het microkredietprogramma bij een aantal vrouwengroepen al een poosje goed loopt, kregen zij de behoefte om te sparen. Ze houden wat over nadat ze hun lening hebben terugbetaald en willen dat graag apart zetten voor later! PEFO vond het belangrijk om de mensen ook daarin te begeleiden, daarom is er een  training over spaarvaardigheden en zaken doen gegeven. Het onderwerp van de training was eigenlijk terug te brengen tot het runnen van een huishouden (het bijhouden van de inkomsten en de uitgaven) en daarom voor iedereen herkenbaar en nuttig. De trainingen hadden dan ook een grote opkomst. Na de training zijn er vier groepen van zo'n 25 mensen gaan sparen bij een commerciële bank.  
Verder is er een nieuwe lenersgroep gestart in een gebied waar nog geen ervaring was met microkredieten door vrouwen. Nadat er een lenerscomité (bestuur) was opgericht en getraind is de groep begonnen met zijn eerste lening. Inmiddels hebben ze twee leningen succesvol geïnvesteerd en terugbetaald en zijn ze begonnen met hun derde lening! Hier een kort succesverhaal:

Eén van de deelneemsters van de spaartraining is Nangobi Catharine. Zij is HIV-positief.  Al snel nadat ze de training had gevolgd leende ze een bedrag van 100.000 shilling (33 euro) en startte een klein bakkerijtje. Ze verkocht koekjes, samosa's en kon ook een restaurantje beginnen voor snacks. Hier kon ze goed van rondkomen.


Hoe nu verder nadat het project is afgerond:

De programma's Window of Hope en Microkrediet zijn belangrijke pijlers in het werk van PEFO en PEFO zal daar in elk geval mee door gaan. Annette en Erwin hebben er ook het volste vertrouwen in dat, mede door het opstapje van het NCDO-project, de mensen zelf ook  door gaan.
Pefo merkte namelijk al tijdens het project grote motivatie en betrokkenheid omdat de mensen met eigen initiatieven kwamen. Zo kwamen de vrouwen, na de training van de counselors, zelf met de vraag of zij en hun partners getest kunnen worden op HIV. En bij de leen-en spaargroepen ontstond het idee van 'business clinics': ervaringen van succesvolle handeltjes worden uitgewisseld.
Veelbelovend voor de toekomst is ook dat PEFO een langdurige samenwerkingsrelatie is aangegaan met TASO: ze zullen vaker van elkaars expertise gebruik maken. En TASO zal de counselors regelmatig blijven ondersteunen.  Dankzij de uitgereikte mobiele telefoons en fietsen zijn de mensen ook in staat om blijvend snel en efficiënt te communiceren en handelen, zonder daarbij afhankelijk te zijn van vervoer of telefoons van PEFO.

[1] Window of Hope is een training voor kinderen in weerbaarheid en (AIDS)preventie
[2] Microkrediet is het stimuleren van ondernemerschap onder (oudere) vrouwen door kleine leningen 

1 opmerking:

 1. MY NAME IS MARIAM FROM SOUTH AFRICA...I SAW THIS COMMENT ON POSITIVE BLOGS AND I WILL LOVE TO TELL EVERYBODY HOW MY STATUS CHANGES TO NEGATIVE, AND AM NOW A LIVING WITNESS OF IT AND I THINK ITS A SHAME ON ME IF I DON'T SHARE THIS LOVELY STORY WITH OTHER PEOPLE INFECTED WITH THIS DEADLY VIRUS...,HIV HAS BEEN ONGOING IN MY FAMILY... I LOST BOTH PARENTS TO HIV,. AND IT IS SO MUCH PAIN IVE NOT BEEN ABLE TO GET OVER.. AS WE ALL KNOW MEDICALLY THERE IS NO SOLUTION TO IT..AND MEDICATION IS VERY EXPENSIVE..SO SOMEONE INTRODUCED ME TO A NATIVE MEDICAL PRACTITIONER IN AFRICA..I HAD A JOB THERE TO EXECUTE SO I TOOK TIME TO CHECK OUT ON HIM.I SHOWED HIM ALL MY TESTS AND RESULTS.. I WAS ALREADY DIAGNOSED WITH HIV AND IT WAS ALREADY TAKING ITS TOWL ON ME.. I HAD SPENT THOUSANDS OF DOLLARS SO I DECIDED TO TRY HIM OUT...I WAS ON HIS DOSAGE FOR 6MONTHS. ALTHOUGH I DIDNT BELIEVE IN IT, I WAS JUST TRYING IT OUT OF FRUSTRATION... AND AFTER 2 WEEKS, I WENT FOR NEW TESTS... AND YOU WONT BELIEVE THAT 5 DIFFERENT DOCTORS CONFIRMED IT THAT AM NEGATIVE..IT WAS LIKE A DREAM,,I NEVER BELIEVE AIDS HAS CURE..AM NOW NEGATIVE,,AM A LIVING WITNESS..I DONT KNOW HOW TO THANK THIS MAN... I JUST WANT TO HELP OTHERS IN ANY WAY I CAN..HAVE JOINED MANY FORUMS AND HAVE POSTED THIS TESTIMONIES AND ALOT OF PEOPLE HAS MAIL AND CALLED THIS MAN ON PHONE AND AFTER 2 WEEKS THEY ALL CONFIRMED NEGATIVE..BBC NEWS TOOK IT LIVE AND EVERY.. HOPE HE HELPS YOU OUT.. EVERYBODY SAW IT AND ITS NOW OUT IN PAPERS AND MAGAZINES THAT THERE'S NATIVE CURE FOR HIV AND ALL WITH THE HELP OF THIS MAN,,HAVE TRIED MY OWN PARTS AND ALL LEFT WITH YOU,,IF YOU LIKE TAKE IT OR NOT..GOD KNOWS HAVE TRIED MY BEST.ABOUT 97 PEOPLE HAVE BEEN CONFIRMED NEGATIVE THROUGH ME..AND THEY SEND MAILS TO THANKS ME AFTER THEY HAVE BEEN CONFIRMED NEGATIVE,,THIS MAN IS REAL..DON'T MISS THIS CHANCE,,HIV IS A DEADLY VIRUS,,GET RID OF IT NOW..
  case there is anyone who has similar problem and still

  looking for a way out, and he those cast all kind of spell like ::
  Love Spells
  Luck, Money Spells
  Health, Well Being
  Protection, Healing
  Curses, ex, Breakups
  NEW! Combo Spells
  High Priestess Spells
  Vampire Spells
  Authentic Voodoo Spells
  Custom, Other Spells
  Business spells
  Health/Healing spells
  Curse removal
  Job spells
  Healing from all kind of diseases
  Love binding
  Barrenness(need a child)
  Need love
  Lottery Spells
  Promotions
  Success
  Money rituals
  winning court case
  Divorce spells
  Low sperm count
  Infertility in women
  Breast enlargement/reduction
  Penis enlargement/reduction
  YOU CAN CONTACT HIM HERE AS (dr.abalaka@outlook.com) if you need any question contact me via here as mariambaurice@gmail.com thanks

  BeantwoordenVerwijderen