zaterdag 4 april 2015

Eerste huis in Oeganda gebouwd!

PEFO NEDERLAND – NIEUWSBRIEF 1 – April 2015

De hoogste tijd!

De hoogste tijd...

...voor wat updates uit Oeganda en Nederland! In deze nieuwsbrief kun je lezen over de bouw van het eerste huisje die de actie PEFO 10 jaar heeft opgeleverd. Drie nieuwe bestuursleden stellen zich voor en een bestuurslid neemt afscheid. Ook komt er weer een Oegandadag aan. Tot slot vragen we uw bijdrage voor een universitaire studente!
 

Eerste huisje van de 20 is af!

Zoals we in een eerdere update al hebben vermeld heeft de actie '20 huizen voor de oma's en hun kleinkinderen' in 1 maand al $5000,- opgeleverd. Inmiddels is dit bedrag gestegen naar $8,675. En het stijgt gestaag door. Ondertussen is het eerste huisje al gebouwd (zie foto bovenaan deze nieuwsbrief)!
Hoe gaat de bouw van zo'n huisje nu in zijn werk? Allereerst zijn de 20 oma's geselecteerd die een huisje het meest nodig hebben. Deze selectie is gedaan door een speciaal 'comité' van oma's uit de buurt (gemeenschap). Ze kiezen de meest kwetsbare, zwakke personen uit die ook de verantwoordelijkheid hebben om voor een aantal kleinkinderen te zorgen. Daarbij kijken ze naar de staat van de huidige huisjes.

De oma voor wie het eerste huisje is gebouwd, is Sanura Kyakuwaire. Zij is weduwe en zorgt voor 5 kleinkinderen. Haar huisje was erg krakkemikkig, stond op instorten en lekte. Het stond vlak langs een weg waar 's nachts zware trucks langs denderden.
Met de bouw van het nieuwe huisje werd gestart in augustus 2014 en in november was het helemaal klaar.


De mensen uit de buurt hebben meegeholpen door water te halen, cement te mengen, stenen te sjouwen en de lunch te verzorger voor de bouwvakkers. Ook de latrine wordt door de mensen uit de buurt gebouwd.
Normaal gesproken wordt het huisje, als het klaar is, tijdens een feestje 'officieel' overgedragen aan de nieuwe bewoners. In dit geval laat de ceremonie nog even op zich wachten, omdat PEFO graag een aantal belangrijke overheidsmensen uit wil nodigen voor de overdracht. Op deze manier kan de aandacht van de regering getrokken worden voor het belang van goede huisvesting voor kwetsbare oma's en hun kleinkinderen.
Kleinkinderen van Sanura voor nieuwe huisMaar natuurlijk zijn Sanura en de kinderen alvast in hun nieuwe huis getrokken en wonen daar met veel plezier! Wat de impact is van zo'n huisje kan natuurlijk pas op de langere termijn echt worden vastgesteld. Sanura en haar kinderen ervaren nu al dat ze minder vaak ziek zijn (malaria), beter slapen en dat de boeken en schooluniforms van de kinderen droog blijven!

Zie ook: Global Giving: Provide Shelter For 20 Ugandan Rural Grandmothers

Even voorstellen: 3 nieuwe bestuursleden

In september zijn er 3 nieuwe bestuursleden gestart. We waren al een tijd op zoek, en hebben nu 3 enthousiaste mannen gevonden! Hieronder stellen ze zich even voor.
Onze voorzitter, Trees Kars, heeft besloten om vanaf 2015 te stoppen met het bestuur vanwege persoonlijke omstandigheden. Trees heeft zich ingezet als voorzitter sinds 2011. Wij zijn Trees heel dankbaar voor haar trouwe inzet en zullen de fijne samenwerking missen!

Hilbrand van der Kooi
Ik ben woonachtig in het mooie Friesland, getrouwd met Trynke en trotse vader van twee dochters Willy (12), Nynke (10) en een zoontje Tjeerd (7). Voor Yacht (detacheerder van HBO en WO geschoolde interim professionals en onderdeel van Randstad) werk ik als Competence Director voor de vakgebieden Logistics & Procurement en Technology. Een uitdagende rol waarin veel focus ligt op het duidelijk profileren van Yacht als specialist op deze vakgebieden, kennisdeling en groei van marktaandeel. Yacht heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan; elk jaar doen we 10 projecten in samenwerking met onze partner 'People4Change'. Zodoende hebben mijn collega Ard van der Hoeven en ikzelf in 2013 een project mogen uitvoeren voor Justine en PEFO in Oeganda. Tijdens dit project hebben we Justine geadviseerd over hoe hij nieuwe kansen kan creëren om de bedrijfsvoering van PEFO te bestendigen. Na terugkomst in Nederland wilde ik graag betrokken blijven bij PEFO en mijn steentje bijdragen aan de doelstellingen die PEFO nastreeft; ondersteunen van PEFO Nederland geeft hieraan een prachtige invulling.

Ard van der Hoeven
In 2013 ben ik gegrepen door Oeganda en PEFO. Samen met Hilbrand van der Kooi mochten wij 2 weken verblijven bij Justine/PEFO en een aantal zakelijke ideeën uitwerken in business en implementatie plan. Wat een prachtig land, vriendelijke mensen en inspirerende omgeving hebben we ontmoet. Het is bewonderenswaardig wat PEFO al heeft bereikt en hoe er wordt samengewerkt met de kinderen, grootmoeders en instanties ter plekke. Toen ik in de loop van 2014 werd benaderd door PEFO Nederland om bestuurlijk mee te doen was de keuze snel gemaakt.
Ik ben woonachtig in Hattem, 42 jaar, woon samen met mijn vriendin en vier kinderen (tussen 11 en 6 jaar) en heb naast mijn werk een actief sportief leven (o.a. hardlopen en wielrennen). In het dagelijks leven ben ik verantwoordelijk voor Yacht Oost Nederland. Yacht is een bedrijf dat hoger opgeleiden detacheert in alle sectoren en vakgebieden en onderdeel is van Randstad. Mijn werkgever heeft een actief MVO beleid en daaruit hebben we via People4Change ontwikkelingshulp mogen doen. Thans als vrijwilliger van PEFO geeft het mij een goed gevoel om op afstand wat te kunnen betekenen voor de kinderen, grootouders en de PEFO collega's aldaar. Daarbij stel ik graag mijn netwerk, kennis en vaardigheden beschikbaar om PEFO bij te staan in hun droom en ervoor te zorgen dat de Nederlandse bijdrage op een dankbare plek terecht komt.

Rudy van den Hoven
Ik ben werkzaam als docent-onderzoeker aan de Faculteit voor Sociaal Werk en Educatie van de Haagse Hogeschool. Een van mijn taken is het opbouwen van een internationaal netwerk en in dat kader zijn we in 2013 ook een samenwerking gestart met PEFO in Oeganda. Met onze ervaring en kennis proberen we vanuit de Haagse Hogeschool PEFO te ondersteunen op het terrein van educatie en de verbetering van de sociaal-economische positie van de huishoudens en lokale gemeenschappen waar PEFO mee werkt. Praktisch betekent dat dat we jaarlijks enkele docenten uitzenden om een bijdrage te leveren aan het werk van PEFO (en tegelijkertijd zelf hun blik te verruimen en ervaring op te doen) en studenten de kans hebben een stage of afstudeeropdracht bij PEFO uit te voeren. Ik ben getrouwd, vader van twee dochters en woon in Vught. Voordat ik, inmiddels al weer tien jaar geleden, bij de Haagse Hogeschool ben komen werken, heb ik lange tijd in het buitenland gewoond en heb ik gewerkt voor een aantal Europese programma’s op het gebied van armoedebestrijding en lokale ontwikkeling. En nu hoop ik met deze kennis en ervaring iets bij te kunnen dragen aan het werk van PEFO, hier in Nederland en in Oeganda.
 

Giften gevraagd voor universitaire studente

Ook in 2015 is ons als PEFO Nederland gevraagd om weer een bijdrage te leveren voor de programma's in Oeganda. Specifiek wordt uw bijdrage gevraagd voor het betalen van een universitaire opleiding van een veelbelovende studente. (In Oeganda wordt geen onderscheid gemaakt tussen Hogeschool en universiteit). Veel jongeren doen een beroepsopleiding omdat deze goedkoper zijn en omdat ze op deze manier snel aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt. Het zou zo mooi zijn als dit meisje haar talenten om te studeren helemaal kan benutten en een diploma of bul kan halen in economie!

Oegandadag 2015
17 april in Veenendaal

Ook dit jaar wordt er weer een Oegandadag georganiseerd. Deze keer is PEFO Nederland niet in de organisatie betrokken. Het belooft weer een inspirerende middag & avond te worden! Zie www.oegandadag.nl

Terugblik 2014 in Oeganda

Naast alle projecten waar PEFO in Oeganda mee bezig is, zijn er een aantal specifieke activiteiten die PEFO Nederland heeft ondersteund in 2014. Je kunt op de blog een samenvatting lezen van het jaarverslag hiervan.
Pefo Nederland werkt samen met:
WorldGranny Adopteer een Geit Oskam V/F
Contact:
Stichting ter Ondersteuning van Pefo Uganda - PEFO Nederland
Stroyenborchdreef 231
3562 GX Utrecht
pefonederland@gmail.com
www.pefoug.org
http://pefo-nl.blogspot.nl
Bankreknr. (IBAN) NL71SNSB0967181127
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten