maandag 26 mei 2014

Jaarverslag PEFO 2013

' Supporting grandmothers and orphans under their care'
Dat is de titel van het jaarverslag dat PEFO heeft geschreven over de activiteiten die in 2013 konden worden uitgevoerd. Deze activiteiten werden gefinancierd door PEFO Nederland. Hieronder vind je een korte samenvatting.

Betalen van schoolgeld
17 kinderen konden onderwijs volgen en voortzetten omdat voor hen schoolgeld is betaald en de benodigde materialen zijn verstrekt. 11 van hen zitten op het voortgezet onderwijs, 5 volgen beroepsonderwijs, en 1 zit op de universiteit. PEFO is zowel op school als thuis bij de kinderen langs geweest om te zien hoe het met ze gaat. Dit werd zeer op prijs gesteld! Verzorgers werden meer dan andere jaren bij het onderwijs van hun kinderen betrokken door deze huisbezoeken, en ook doordat er van hen werd verwacht een bijdrage aan het schoolgeld te geven.

Window of Hope programma
Het Window of Hope programma dat PEFO al meerdere jaren op verschillende scholen introduceert en begeleidt is uitgebreid naar 5 nieuwe scholen! In totaal loopt het programma nu op 7 scholen.
Leerkrachten geven aan dat de kinderen die getraind zijn meer zelfvertrouwen krijgen en positieve beslissingen durven te nemen. Daarnaast worden de talenten van de kinderen ontwikkeld omdat er ook andere naschoolse programma's worden aangeboden. Bijvoorbeeld het schoolkoor, muziek, dans en sport. PEFO heeft de scholen voorzien van muziekinstrumenten en ballen.
De kinderen hebben aan hun verzorgers door middel van presentaties uitgelegd wat ze geleerd hebben.


Training van de de oma's
Elke oma die door PEFO wordt ondersteund heeft een activiteit gekozen naast het bewerken van haar akkertje, om geld mee te verdienen. De oma's zijn hierin ook getraind. Ze telen bijvoorbeeld bananen, of passievruchten. Ze houden geiten of varkens, of ze planten bomen. De producten worden verkocht op de markt en leveren zo extra inkomsten op, die de oma's goed kunnen gebruiken voor (onder andere) het betalen van schoolgeld of medicijnen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten