donderdag 12 april 2012

Nieuwsbrief april 2012

Bedankt!

Allereerst willen we alle donateurs van Pefo Nederland van harte bedanken voor je bijdrage! Met jullie hulp hebben we in 2011 veel voor Oeganda kunnen betekenen.
In deze nieuwsbrief geven we je een beknopt overzicht van het financiele jaaroverzicht 2011. We praten je bij over de plannen en ontwikkelingen die momenteel in Oeganda plaatsvinden. En verder bieden we je de mogelijkheid om een stukje Oeganda in huis te halen... Veel leesplezier!

In deze nieuwsbrief:
Financieel overzicht 2011
Pefo Uganda breidt uit!

Hollandse stenenpersmachine groot succes
Grannies to Grannies
Met WorldGranny naar Oeganda!

Een beetje Oeganda in huis
Schoolgeld 2012

Financieel overzicht 2011
We willen graag alle donateurs hartelijk danken voor je steun in 2011! Speciale dank gaat uit naar Dominicanessen Zusters uit Nijmegen voor hun gulle gift! Over het jaar 2011 hebben we in totaal € 12.292,- aan giften ontvangen. 1,4% van dit bedrag (€175,26) is gebruikt voor bankkosten. Het overige bedrag (€12.116,74 wat overeenkomt met 98,6%) is naar Pefo Uganda overgemaakt. Van dit bedrag is met name schoolgeld voor de kinderen betaald, verder is het Window of Hope programma ondersteund en zijn de oma's ondersteund (tevens via het Piëta project). Verder is een deel van de organisatiekosten van Pefo Uganda betaald. Naar aanleiding van onze vraag voor extra geld voor het dovenklasje in december hebben we €750 van jullie ontvangen. Hartelijk dank allemaal, hiermee kunnen de kinderen weer een jaar naar school! Wil je meer informatie over het financieel overzicht 2011, neem dan contact op met Erwin Bos, onze penningmeester
<terug naar boven>
 
Pefo Uganda breidt uit! 

Dit jaar is Pefo Uganda ook gestart met projecten in het oosten en noorden van Oeganda!
In het oosten (rondom Busia) had Pefo al een sponsoring project zodat kinderen naar school kunnen. Dit gebied is een achtergesteld gebied waar weinig bronnen van inkomsten zijn. Pefo Uganda gaat hier nu ook aan de slag met tienermoeders. Deze groep jongeren heeft weinig kans om een zelfstandig bestaan op te bouwen en voor zichzelf te zorgen. Ze kunnen of mogen niet meer naar school waardoor de kans om zich verder te ontwikkelen een stuk kleiner wordt. Ook zijn ze als ongehuwd moeder soms niet meer welkom bij hun ouders of familie. Het pilot project wordt gesponsord door ‘Adopteer een Geit’. 30 meiden krijgen een geit. Het is de bedoeling dat deze geit een bron van voeding (melk) en inkomsten voor hen is. Als er nieuwe geitjes komen moeten ze er één terug/doorgeven. Daarnaast is het doel van het project ook dat de meiden bij elkaar worden gebracht, steun vinden bij elkaar, en samenwerken om geld te verdienen. Ook krijgen ze voorlichting en training over life skills, hygiene, AIDS, zwangerschap, seksualiteit, opvoeding etc. En er wordt samen met de familie gewerkt aan de terugkeer naar school.

In het noorden heeft lang een verschrikkelijke oorlog gewoed (Kony!) inmiddels is het alweer een aantal jaren veilig in het gebied maar er moet nog veel aan opbouw worden gedaan. Pefo Uganda gaat naar een gebied in de buurt van de stad Lira. Daar zijn de dorpen en gemeenschappen erg verzwakt. Ze zijn vooral bezig met overleven en ‘brood op de plank te krijgen’. Tegenslagen als ziekte of een droge periode etc. kunnen ze niet aan. Onderwijs heeft geen prioriteit. Het pilot project (gesponsord door Cordaid) richt zich met name op het welzijn van de kinderen: onderwijs, gezondheidszorg en voedselzekerheid. Concrete activiteiten die zullen worden uitgevoerd zijn bijvoorbeeld het betalen van schoolgeld en het trainen in landbouw en business skills. Maar ook bijzondere en voor Pefo nieuwe activiteiten staan op de planning. Zoals bijvoorbeeld het aanleggen van schooltuintjes, het vaccineren van jonge kinderen, het trainen op het gebied van geboorteplanning en het bij elkaar brengen van de lokale leiders om een plan te maken voor het beschermen van de kinderrechten.
Op dit moment hebben zich 3 medewerkers van Pefo Uganda in het noorden gevestigd. Ze zijn bezig met de voorbereidingen van het project door middel van een baseline onderzoek: hoe is de situatie in het gebied, waar hebben de mensen precies behoefte aan, wat moet er (eerst) gebeuren, welke mensen moeten eerst geholpen worden etc. Dat onderzoek vormt het uitgangspunt voor het vervolg van het project.
Dus… dit verhaal wordt vervolgd!
<terug naar boven>
 

Hollandse stenenpersmachine groot succes 
Het is eind januari al weer 3 jaar geleden dat de ontwerper en bouwer, Rokus Oskam uit Lekkerkerk, samen met mij de stenenpersmachine in gebruik stelden in Jinja, Oeganda. De stichting Pefo Uganda heeft de machine gedoneerd gekregen van de Stephen Lewis Foundation uit Canada. Nu kunnen wij met gepaste en ingehouden trots mede delen dat de 60 huisjes voor de Grannies klaar zijn. Deze huisjes voor de Grannies zijn ook geschonken door de Stephen Lewis Foundation. Grote klasse vanuit Toronto. Daar naast heeft Pefo ook nog voor 135 andere huisjes toekenning en financiering gekregen. Dit is via de organisatie Worldgranny in Amsterdam tot stand gekomen. Ik ben voordurend op zoek naar fondsen voor het laatste gedeelte voor deze huisjes. Pefo zorgt er onder andere voor dat kinderen naar school gaan en kunnen door leren. Nu is het in Jinja rond 19.00 in 10 minuten tijd donker, het hele jaar door. Waardoor het lezen van boeken en huiswerk maken moeilijk is. Het is echt geen overbodige luxe verlichting aan te leggen in de huisjes zodat en ook in de avonduren geleerd kan worden. In Kampala, de hoofdstad van Oeganda, is een Hollandse ondernemer gevestigd, Dirk Kam. Hij runt het bedrijf Barefoot Power. Via deze organisatie zijn inmiddels door Pefo 4 zonnecollectoren aangeschaft. Deze kosten rond de € 100.- per stuk. Tevens heeft Dirk Kam uit Delfshaven de opleiding van 3 Pefo jongeren verzorgd, zodat zij zelf de zonnepanelen kunnen installeren. Op 29 februari j.l. nam ik afscheid als vrijwilliger bij de Bewonerssteunpunt Alexanderpolder. Als afscheidscadeau heb ik genodigden gevraagd om een financiële bijdrage voor de aanschaf van zonnecollectoren voor de huisjes van de Grannies. In het totaal heb ik € 300.— ontvangen. Hiervoor mijn hartelijke dank. Mijn hoop is om voor dit bedrag 4 in plaats van 3 zonnecollectoren bij Dirk te kunnen kopen. In totaal hebben wij nu 7 collectoren. Dus nog 53 zonnecollectoren te gaan. (Jaap Hoogland, vrijwilliger)
<terug naar boven>

Grannies to Grannies
Grannies to Grannies AmsterdamIn november 2011 heeft G2G Amsterdam een tweedaagse training georganiseerd voor ongeveer 20 geïnteresseerden in het werk van Worldgranny en G2G Amsterdam. Het doel was het opzetten van nieuwe groepen te stimuleren. Initiatieven in die richting zouden door G2G Amsterdam worden ondersteund. Daarnaast zijn er de activiteiten ten behoeve van het huizenproject van PEFO in Oeganda. Zo vond er in juli 2011 op een lagere school in Gouda een Afrika week plaats met speciale aandacht voor het huizenproject voor de grannies in Oeganda. G2G Amsterdam gaat huisjes bouwen met de leerlingen waar ook de ouders en oma’s bij betrokken worden. Nieuw is dat Worldgranny participeert in het EU project Global Ageing. Hier zijn naast Nederland ook Duitsland, Polen en Litouwen bij betrokken. De samenwerking tussen de landen heeft als doel het steunen van Grannies in Sub Sahara Africa (SSA) en daar hoort Oeganda heel duidelijk bij. Op 29 maart 2012 zijn vertegenwoordigers van WG en G2G aanwezig geweest bij de opening van het Europees jaar in Den Haag, in de tweede kamer. Begrippen die dit jaar extra aandacht krijgen zijn: Actief ouder worden en Solidariteit tussen generaties. (Carolien Beilsma, G2G Amsterdam)
<terug naar boven>

Met WorldGranny naar Oeganda!

WorldGranny organiseert in juni 2012 een unieke groepsreis naar Oeganda, speciaal voor sponsors en geinteresseerden. Ga mee met deze bijzondere reis en zie met eigen ogen hoe uw hulp het leven verandert van vele grannies! In de eerste week bezoeken we het huizenproject en andere PEFO projecten, helpen we zelf mee aan het huizenproject en wonen we granny meetings bij. In de tweede week zullen we de tijd nemen om te genieten van de overweldigende natuur en de indrukwekkende cultuur die Oeganda te bieden heeft. Het belooft een onvergetelijke reis te worden! Neem voor meer informatie contact op metJaimy Panjoel van WorldGranny.
<terug naar boven>

Een beetje Oeganda in huis 
Op zoek naar een leuk cadeautje voor een ander of jezelf?? We verkopen originele souvenirs uit Oeganda. Bijvoorbeeld kettingen en armbanden, speelgoeddieren aan een mobiel, of wat denk je van een schort en ovenwanten?! De opbrengst gaat naar Pefo Uganda. Neemcontact met ons op voor meer informatie of een bestelling.


<terug naar boven>

Schoolgeld 2012
Graag vragen we jullie een (extra) bijdrage voor de kwetsbare kinderen in Oeganda, zodat ze ook in 2012 weer naar school kunnen! Op dit moment is er nog niet voldoende geld om de basisschoolkinderen in 2012 naar school te kunnen laten gaan. Het basisonderwijs in Oeganda is op zich gratis. Echter er is altijd geld nodig voor schooluniformen en schoolmateriaal. De kwaliteit op de overheidsscholen laat bovendien vaak te wensen over. Vandaar dat we proberen de kinderen naar  betere scholen (community scholen) te llaten gaan. Deze scholen zijn wel iets duurder. Je kunt je bijdrage eenmalig overmaken, hoewel schoolgeld uiteraard structureel nodig is. Een maandelijkse storting wordt dan ook van harte aanbevolen.
Je kunt een bedrag overmaken op bankrekeningnummer 
96.71.81.127
t.n.v. Stichting ter ondersteuning Pefo te Utrecht
o.v.v. Schoolgeld 2012

Alvast hartelijk dank voor je donatie!
Overigens zijn alle giften aftrekbaar van de belasting!
<terug naar boven>
Pefo Nederland werkt samen met:
WorldGranny Adopteer een Geit Oskam V/F

1 opmerking:

  1. Thanks for your great information, the contents are quiet interesting.I will be waiting for your next post.
    zonnepanelen

    BeantwoordenVerwijderen