vrijdag 16 december 2011

Fijne feestdagen namens PEFO Nederland


Feestdagen ~ Dovenklasje  

De feestdagen staan voor de deur. Een drukke maar ook een gezellige tijd! Tevens een periode van bezinning, waarin we terugblikken op het voorafgaande jaar met de bestuurswissel van Pefo Nederland, en een succesvolle Oegandadag. We hebben dankzij uw steun veel kunnen betekenen voor Oeganda! Hartelijk dank hiervoor!!
We blikken ook vooruit naar het komende jaar. Tijdens onze afgelopen Brainstormmiddag zijn veel ideeën naar voren gekomen. Zo bestaan er plannen om meer met andere organisaties te gaan netwerken, en kennis en ervaring uit te wisselen. We zullen duidelijker naar buiten treden met de tegenwoordige media, zoals deze nieuwsbrief, maar wellicht ook Facebook en/of een blog. Leuke ontwikkelingen waarin we samen gaan voor hetzelfde doel: meer kinderen een betere toekomst door onderwijs, empowerment voor de verzorgers van de kinderen (o.a. oma's) en een groeiende bewustwording.Graag willen we jullie op de hoogte stellen van een bijzonder project van Pefo Uganda: het dovenklasje.
Sinds 2010 is Pefo Uganda in staat enkele dove kinderen naar een speciale dovenschool te sturen. Met behulp van gebarentaal krijgen de kinderen les van een dove leerkracht. Bijzonder aan dit project is dat de ouders van de kinderen mee betalen aan het onderwijs voor hun kinderen. Op het platteland van Oeganda worden dove mensen gezien als mensen die geen kansen hebben. In eerste instantie dachten deze ouders dat ook over hun kinderen. Nu zien ze dat hun kinderen wel degelijk kunnen leren en een toekomst hebben! Helaas is de financiële bijdrage voor deze leerkracht stopgezet wegens bezuinigingen. Het dovenklasje is dan ook opgehouden te bestaan en de kinderen gaan niet meer naar school.

Graag vragen we jullie een (extra) bijdrage voor deze kinderen, zodat ze in 2012 weer naar school kunnen!
Je kunt een bedrag overmaken op bankrekeningnummer 
96.71.81.127
t.n.v. Stichting ter ondersteuning Pefo te Utrecht
o.v.v. Dovenklasje

Alvast hartelijk dank voor je donatie!
Overigens zijn alle giften aftrekbaar van de belasting!


Pefo Nederland wenst iedereen graag
een hele fijne Kerst en een fantastisch 2012!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten