vrijdag 19 oktober 2018

Ons nieuwste project: een geitenfarm voor tienermoedersIn deze extra nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor een nieuw plan binnen het Adopteer een Geit project, namelijk het opzetten van een ‘geitenfarm’. Met deze farm wil Adopteer een Geit het project het komende jaar verduurzamen. In deze nieuwsbrief meer informatie daarover en ook de vraag om een bijdrage te leveren.Adopteer een Geit & Wilde Ganzen

In vorige nieuwsbrieven hebben we al verteld over het project Adopteer een Geit dat PEFO heeft overgenomen. In het kort werkt Adopteer een Geit aan het verbeteren van de leefomstandigheden en toekomstperspectief van tienermoeders.
De afgelopen jaren heeft Adopteer een Geit ruim 300 geiten uitgezet onder tienermoeders en hen ondersteund door middel van groepsbijeenkomsten, de organisatie van educatieve activiteiten, informatie en advies. De benodigde geiten zijn daarbij steeds aangeschaft op de lokale markten. Het nieuwe project voorziet in het opzetten van een 'geitenfarm', waarmee het mogelijk wordt om in de toekomst zelf de benodigde geiten te produceren. Dit biedt een aantal voordelen. In de eerste plaats komt dit de duurzaamheid van het project ten goede en maakt dit de organisatie op termijn minder afhankelijk van externe gelden. Tevens kan door de productie van geiten in eigen hand te nemen, beter worden toegezien op de kwaliteit van de geiten. Daarnaast is het de bedoeling dat de farm gaat functioneren als opleidingscentrum en tienermoeders met de aanwezige expertise en voorzieningen ondersteunt bij het opzetten van eigen activiteiten op dit vlak, waarmee zij een eigen inkomen kunnen genereren. Tenslotte wordt met de farm werkgelegenheid gecreƫerd.

Om dit mogelijk te maken is Adopteer een Geit in samenwerking met Wilde Ganzen een wervingscampagne gestart die tot doel heeft de benodigde gelden te verwerven. In totaal gaat het om een bedrag van 24.000,- euro. Wilde Ganzen neemt daarbij een derde van dit bedrag, ofwel 8.000,-  voor hun rekening, er van uitgaande dat Adopteer een Geit/PEFO zelf de overige 16.000, - weet op te brengen. Het streven is om het totaalbedrag in het najaar van 2018/begin 2019 te werven zodat voorjaar 2019 begonnen kan worden met de bouw en inrichting van de boerderij, de aanschaf van de dieren en het aanstellen van personeel.

Het uiteindelijke doel is het zelfstandig functioneren van de farm en de productie van ca. 100 geiten per jaar die onder tienermoeders kunnen worden uitgezet. Doorberekeningen van het project laten zien dat, wanneer het lukt de investerings- en startkosten ter waarde van 24.000,- euro te financieren, het project daarna financieel zelfstandig verder zou kunnen draaien.

Wilt u een bijdrage leveren aan dit project? 
Dit kan door uw gift over te maken op rekeningnummer
NL68 SNSB 0927 5665 75 onder vermelding van “geitenfarm”.

Heeft u een andere manier om een bijdrage te leveren, misschien kent u iemand met een geitenboerderij in Nederland of heeft u er zelf veel kennis over, dan horen wij dit ook graag!

Via de site www.adopteereengeit.nl houden wij u dan op de hoogte van de verdere ontwikkeling van dit project. Ook voor meer informatie over Adopteer een Geit kun u op deze site terecht.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Wilde Ganzen, www.wildeganzen.nl, rekeningnummer NL53 INGB 0000 0400 00.
Contact:
Stichting ter Ondersteuning van Pefo Uganda - PEFO Nederland
Rubicondreef 7
3561 JA Utrecht
pefonederland@gmail.com
www.pefoug.org
http://pefo-nl.blogspot.nl
Bankreknr. (IBAN) NL71SNSB0967181127
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten