zaterdag 17 september 2011

Nieuwsbrief sept 2011


Welkom

Voor je ligt de eerste nieuwsbrief van de Stichting ter Ondersteuning van Pefo Uganda, kort gezegd: Pefo Nederland. Pefo Nederland bestaat vanaf 2004. Sinds die tijd heeft Pefo zich in Oeganda enorm ontwikkeld. Over deze ontwikkelingen willen we graag het netwerk van vrienden en relaties van Pefo in Nederland op de hoogte houden. Dat doen we met een nieuwsbrief die regelmatig zal verschijnen. Zo blijven we het meest betrokken bij de mensen om wie het allemaal gaat: de kinderen en hun oma’s in Uganda!
In deze brief doen we kort verslag van de bestuurswisseling van Pefo Nederland, we vertellen hoe Pefo de afgelopen jaren veranderd is, we lichten enkele activiteiten in Nederland toe en we nodigen je uit voor een brainstormmiddag op zaterdag 26 november 2011.


In deze nieuwsbrief:

Even voorstellen
PEFO UgandaOegandadag
Grannies to Grannies

Brainstormmiddag

Even voorstellen
Op 2 juli 2011 hebben Alex Retz (voorzitter), Harry Burkard (penningmeester) en Math Heijen (secretaris) hun taken overgedragen aan Trees Kars en Erwin en Annette Bos. Nicoline Voskamp en Moniek Kars waren al bestuurslid en zijn dat nog steeds.
Bedankt voor jullie inzet Alex, Harry en Math! Dankzij jullie is Pefo Nederland opgericht en bestaat het nu nog steeds! Al die jaren kon er geld worden overgemaakt naar Oeganda, waardoor er honderden kinderen toegang hebben gekregen tot onderwijs.

Hieronder stellen we het nieuwe bestuur even kort voor:Trees Kars (voorzitter, linksachter): Zij is moeder en oma. Ze is sinds kort met pensioen en heeft nu alle tijd om zich voor Pefo Nederland in te zetten. Trees kent Justine Ojambo (een van de oprichters van Pefo) via haar dochter Moniek. Ze heeft hem zowel in Oeganda als in Nederland al meerdere malen ontmoet.

Erwin Bos (penningmeester, rechtsvoor): Hij is getrouwd met Annette Bos. Van 2008 – 2010 heeft hij in Uganda gewerkt als vrijwilliger voor Pefo. Hij werkte met name op het gebied van microkredieten. Terug in Nederland wil hij zich graag blijvend voor Pefo inzetten.

Annette Bos (secretaris, linksvoor): Zij is samen met Erwin in Uganda geweest van 2008 – 2010. Zij werkte op de afdeling onderwijs van Pefo en hield zich met name bezig met het Window of Hope project. Terug in Nederland wil ook zij zich blijvend inzetten voor Pefo.

Nicoline Voskamp (bestuurslid, middenvoor): Zij heeft van 2007 – 2009 gewerkt voor Pefo Uganda via CMC ‘Mensen met een Missie’. Ze was met name betrokken bij het huizenbouw project van Pefo en met de organisatie van de Mbikko Brass Band. Ze leerde Pefo kennen tijdens een reis door Oeganda waar Moniek Kars reisleider van was. Terug in Nederland is Nicoline nog steeds actief fondsenwerver voor Pefo. Ze blijft Oeganda regelmatig bezoeken.

Moniek Kars (bestuurslid, rechtsachter): Zij heeft Justine Ojambo leren kennen tijdens een onderzoeksstage in Oeganda. Door haar werk als reisbegeleider in Oost-Afrika, bracht ze toeristen via fietsexcursies in contact met Pefo. Nu woont Moniek met haar dochter in Nederland. Ze blijft actief betrokken bij Afrika door haar werk als touroperator en via het werk voor Pefo.

Het nieuwe bestuur heeft er zin in. Van oorsprong is Pefo Nederland opgericht om de projecten van Pefo in Oeganda financieel te ondersteunen. Dit is dan ook ons grootste doel. Daarnaast willen we meer aandacht geven aan bewustwording bij mensen over zaken die in Oeganda (Pefo) spelen. Om dit alles om te zetten in concrete acties doen we graag een beroep op het netwerk van enthousiastelingen in Nederland. 
<terug naar boven>

OEGANDA

PEFO Uganda
Toen Pefo Nederland in 2004 werd opgericht, was Pefo Uganda nog een klein onderwijsfonds.
De oprichters, 3 Oegandese broers die zelf wees zijn, wilden andere weeskinderen een kans bieden door hen naar school te laten gaan. Ondertussen is Pefo Uganda gegroeid en heeft het de interesse gewekt van verschillende donoren. Dankzij deze financiële steun maar vooral ook door de innovatieve ideeën, de daadkracht en het doorzettingsvermogen van de 3 broers en hun medewerkers is Pefo nu uitgegroeid tot een lokale ontwikkelingsorganisatie die een enorme impact toont in de gemeenschappen rondom Jinja. Gedurende het werk realiseerden de medewerkers van Pefo zich dat bijna alle weeskinderen opgevangen worden door hun oma’s, vaak in erbarmelijke omstandigheden. Daarom zijn de projecten van Pefo de laatste jaren voornamelijk gericht om deze oma’s te helpen bij hun taak: het verzorgen van de weeskinderen. Speerpunten van Pefo zijn dan ook toegang tot krediet en duurzame landbouw, het belang van goede huisvesting, goede gezondheidszorg en goed onderwijs voor de kinderen.
Op dit moment is de huizenbouw voor de oma’s een project dat veel belangstelling wekt in de regio waar Pefo werkt. Zoveel zelfs dat twee ministers van het ministerie ‘Gender, Labour and social development’ zijn gekomen om 60 gebouwde huizen officieel over te dragen aan de bewoners, en om een startsein te geven voor de bouw van 135 nieuwe huizen. Het doel van deze huizenbouw is het verbeteren van de leefomstandigheden van de grootmoeders zodat zij op hun beurt weer kunnen zorgen voor de (wees)kinderen die van hen afhankelijk zijn. Op deze dag, 17 juli, had Pefo de kans en ruimte om uiting te geven aan de omstandigheden van de ouderen en hen een stem te geven. Op dit moment wordt er een ‘memorandum of understanding’ opgesteld tussen Pefo en het ministerie. Dit biedt perspectief op een duurzame samenwerking tussen Pefo en de overheid..!
<terug naar boven>


NEDERLAND

Oegandadag

De Oegandadag (op 10 april 2011) was een succesvolle dag! Met veel bezoekers, zowel Nederlanders als Oegandezen waaronder de staatssecretaris van Financiën uit Oeganda, mr. Omach, en twee ambassadeurs: Mr. Apuli en mevrouw Blaak. Pefo was één van de organisatoren naast International Contact Uganda (ICU) en Astrid Uganda Foundation. Met een markt, verschillende workshops en presentaties konden de aanwezigen Oeganda in allerlei facetten beleven in Den Haag. De organisatoren, vrijwilligers en bezoekers hadden één ding gemeen: hun passie om iets te doen voor Oeganda. Het was goed om al deze kleine initiatieven samen te brengen en van gedachten te wisselen, ideeën uit te wisselen en van elkaar te leren.We hopen dat de dag een goede impact zal hebben op kleine en grote schaal. Voor een impressie van de dag staan er foto’s en filmpjes op de website van de Oegandadag: www.oegandadag.nl
<terug naar boven>

Nederlandse oma’s aan het werk voor Afrikaanse oma’s 
Goed nieuws: een groep Nederlandse oma’s (ze noemen zichzelf ‘Grannies to Grannies’) heeft afgelopen jaar €5.000 binnengehaald. Dat geld wordt via PEFO besteed om huizen te bouwen voor de grannies en kleinkinderen in Jinja!
Grannies to Grannies werd 5 jaar geleden opgericht door een aantal Nederlandse grootmoeders en is geënt op het succes van de mondiale organisatie Worldgranny. Carolien Beilsma en Reiny van Twillert in Amsterdam zijn in Nederland de stuwende krachten. Vol enthousiasme kunnen zij vertellen over het doel waarvoor zij zich inzetten.


“Wij zijn zelf oma en genieten volop van onze kleinkinderen, die het goed hebben. Ook ons eigen bedje is dankzij AOW en pensioen gespreid. Wij kunnen achterover leunen en genieten van een leuke oude dag. Maar hoe anders is dat in Afrika, waar grootmoeders soms tien of meer kleinkinderen moeten verzorgen” vertellen zij. “Een taak die hun steeds zwaarder valt, omdat ze zelf oud zijn en omdat ze vaak niet weten hoe ze aan geld of eten moeten komen. We kunnen hun verdriet niet wegnemen, maar wel proberen te helpen om hun kleinkinderen in ieder geval materieel op weg te helpen naar een volwaardig bestaan.” Zowel Carolien als Reiny hebben een Afrika achtergrond. Zij hebben er toen ze jong(er) waren gewerkt in het onderwijs of de gezondheidszorg. Zij kennen de situatie van nabij en voelen zich zeer betrokken bij wat daar gebeurt. Samen wisten ze een paar andere vrouwen te interesseren. En nu trekken zij vijf vrouw sterk het land in om Nederlandse grootmoeders bewust te maken van de mogelijkheid iets te doen voor oma's in Afrika. Vandaar de naam Grannies tot Grannies ofwel G2G.
“Zelf zijn wij op twee fronten actief”, vult Reiny aan. “Enerzijds werken we  aan het promoten van onze organisatie  via spreekbeurten  op allerlei plekken waar we ouderen kunnen verwachten, bijvoorbeeld de 50 plus Beurs .Daarnaast hebben we zelf ook het hierboven genoemde project in Uganda geadopteerd.’’ Voor meer informatie over de organisatie: www.worldgranny.nl, doorklikken naar G2G, via mail: g2g@worldgranny.nl of via de post: G2G, p/a J. Verhulststraat 29, 1071 MR Amsterdam.
<terug naar boven>

Agenda: Brainstormmiddag 26 november in Utrecht
Noteer het in de agenda: op zaterdag 26 november van 14 - 16 uur houden we in Utrecht een brainstormmiddag. Deze middag is bedoeld  voor iedereen die mee wil denken over hoe we ons netwerk in Nederland kunnen vergroten en plannen tot acties om kunnen zetten. Hoe kunnen we geld ophalen voor projecten van Pefo in Oeganda, hoe creëren we bewustwording in Nederland over de situatie van mensen in Oeganda. Heb je ideeën, zou je graag mee willen doen aan concrete acties of vind je het gewoon leuk om andere Pefo – belangstellenden te ontmoeten: wees welkom! Opgave voor deze dag kan naar pefonederland@gmail.com of naar Pefo NL, Stroyenborchdreef 231, 3562 GX Utrecht. Op laatst genoemd adres zal de middag ook gehouden worden.
<terug naar boven>

We sturen deze nieuwsbrief eenmalig naar alle mensen in ons adressenbestand. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, laat het ons dan per email weten of klik hieronder op 'afmelden nieuwsbrief'.


Bekijk hier onze nieuwsbrief online.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten